artikkel

Patarei merekindlus valiti Euroopa 7 enim ohus oleva mälestise hulka

laine
16. märts 2016
Foto: Patrick Rang / Europa Nostra

Tallinna Patarei merekindlus valiti Euroopa 7 enim ohus oleva mälestise hulka. Programmi „7 enimohustatut“ esitas Patarei Eesti Muinsuskaitse Selts.

Patarei on meie ajaloo üks tähelepanuväärsemaid mälestusmärke – nii oma arhitektuuri kui funktsioonide tõttu. Praeguseks kahjuks juba mõnda aega kasutuseta seisev kompleks laguneb kiirelt, selle päästmiseks soovivad omalt poolt kaasa aidata ka Euroopa juhtiv muinsuskaitseorganisatsioon Europa Nostra ja Euroopa Investeerimispanga Instituut.

Ererouyki arheoloogiamälestis ja Ani Pemza küla Armeenias, Tallinna Patarei merekindlus Eestis, Helsingi Malmi lennujaam Soomes, Colbert’i pöördsild Dieppes Prantsusmaal, Kampose piirkond Chioses Kreekas, Padua Püha Antoniuse klooster Extremaduras Hispaanias ja Hasankeyfi iidne linn ja selle ümbrus Türgis kuulutati Euroopa 7 enim ohus oleva mälestise hulka Euroopas aastal 2016. Sellise teate edastasid Euroopa juhtiv muinsuskaitseorganisatsioon Europa Nostra ja Euroopa Investeerimispanga Instituut (EIB) 16. märtsil avalikul esinemisel Ateneo Venetos Veneetsias, Itaalias.

Need Euroopa kultuuripärandi pärlid on tõsises ohus – ressursside või oskuste puudumise, hooletuse või küündimatute planeeringute tõttu. Seetõttu vajavad need paigad kiiret tegutsemist. Eksperdid külastavad Euroopa enim ohus olevaid paiku ning aasta lõpuks töötatakse välja teostatavad plaanid mälestiste päästmiseks. Programmi “7 enimohustatut” toetab Europa Nostra koostööprojekti “Kultuuripärand peavooluks” raames Euroopa Liidu programm Loov Euroopa.

Lisaks ülalnimetatud seitsmele objektile otsustasid Europa Nostra ja Euroopa Investeerimispanga Instituut eraldi välja tuua nii Euroopa kui kogu maailma jaoks üliolulise ohus oleva mälestise: Veneetsia laguuni Itaalias. See otsus sündis rahvusvahelise ekspertide rühma tungiva soovituse põhjal (vt uudist sellest siin).

Europa Nostra president maestro Plácido Domingo märkis: “Nimekiri 7 enim ohus oleva mälestise kohta juhib tähelepanu Euroopa kultuuri- ja looduspärandi haruldastele näidetele, mida ähvardab oht igaveseks kaduda. Kõigi nende objektide päästmiseks tegutsevad aktiivselt kohalikud kogukonnad, et säilitada meie ühise ajaloo mälestusmärgid, kuid kogukonnad vajavad laiapõhjalist toetust. Europa Nostra nimel palun ma riiklikke ja üle-Euroopalisi võimukandjaid ja otsustajaid, nii avalik-õiguslikke kui erasektorit, ühendama jõud Europa Nostraga, et kindlustada neile ohustatud paikadele kindel tulevik. Meie ühise pärandi päästmine hävimisest loob arvukalt sotsiaalseid ja majanduslikke hüvesid mitte ainult sealsetele piirkondadele ja riikidele, vaid tervele Euroopale, nagu Euroopa Liidu institutsioonid ühe sagedamini kinnitavad ja mida selgelt kajastab ka Europa Nostra hiljuti avaldatud uuring „Kultuuripärand on Euroopa jaoks oluline“.

Euroopa Liidu volinik hariduse, kultuuri, noorsoo ja spordi alal Tibor Navracsics kommenteeris teadet Euroopa 7 enim ohus oleva mälestise kohta järgmiselt: “Kultuuripärand on meie lahutamatu osa ja väljendab seda, kes me inimestena oleme. Me ei tohi suhtuda pärandisse kui millessegi enesestmõistetavasse. Vastupidi, me peame pärandit hoidma ja kaitsma, et see elusana püsiks. Just sel põhjusel teeb Euroopa Liit koostööd piirkondade ja linnadega ning aitab neil säilitada oma mälestisi. Meie eesmärk on aidata kaasa sellele, et kohalikud elanikud avastaksid endi jaoks kultuuripärandi ja saaksid sellest osa, ning tagada, et kohalikud elanikud saaksid kaasa rääkida selles, kuidas nad soovivad oma pärandit arendada ja hallata. Kultuuripärand on võimas vahend inimeste kokkuviimiseks, avatud ja salliva ühiskonna ehitamiseks – tänapäeval on see olulisem kui kunagi varem.“

“Hästi läbi viidud muinsuskaitse ja looduskaitse projektid panustavad nii majanduslikult kui sotsiaalselt väga olulisel määral regionaalarengusse ning linnakeskkonna uuendamisse kogu Euroopas. Just seetõttu osalevad Euroopa Investeerimispanga Instituut ja Euroopa Komisjon aktiivselt programmis „7 enimohustatut“, lisas Euroopa Investeerimispanga Instituudi dekaan Francisco de Paula Coelho.

Europa Nostra ja Euroopa Investeerimispanga Instituut koos teiste partnerite ja kandidaatide esitajatega külastavad seitset väljavalitud paika, et lähikuudel kohtuda sealsete otsustajatega. Muinsuskaitse spetsialistid ja rahanduseksperdid annavad vajalikku tehnilist nõu, leiavad võimalikke rahastamisallikaid ja mobiliseerivad laiapõhjalise toetuse.

Euroopa 7 enimohustatut aastal 2016 valis välja Europa Nostra juhatus lõppvooru pääsenud 14 mälestise hulgast. Lõppvooru nimekirja pani kokku ajaloo, arheoloogia, arhitektuuri, konserveerimise spetsialistidest, projekti analüütikutest ja rahandusekspertidest koosnev žürii. Kandidaate esitasid Europa Nostra laia võrgustiku hulka kuuluvad kodanikuühendused ja avalik-õiguslikud organisatsioonid tervest Euroopast.

Programmi “7 enimohustatut” algatasid 2013. aasta jaanuaris programmi asutajaliikmed Europa Nostra ja Euroopa Investeerimispanga Instituut koos assotsieerunud partneri Euroopa Nõukogu Arengupangaga. Programm võttis eeskuju samalaadsest USA „National Trust for Historic Preservation“ juhitud edukast projektist. „7 enimohustatut“ ei ole rahastusmehhanism. Programmi eesmärgiks on olla abivahend tulemusteni viivate tegevuste käivitamiseks ja levitada mõtet „eeskuju jõust“.

Esimest korda esitleti Euroopa 7 enimohustatud mälestist 2013. aasta juunis Ateenas, järgmisi 2014. aasta mais Viinis – linnades, kus Europa Nostra pidas oma muinsuskaitsekongresse.

Lisainfo:
Eesti Muinsuskaitse Selts
Helle Solnask, helle@muinsuskaitse.ee
+372 505 1781

Trivimi Velliste, trivimi.velliste@gmail.com
+372 513 5652