Uudised

Pöördumine põhikooli õpilaste koolikoti kaalu vähendamiseks

laine uudised-laine
29. august 2017
MTÜ Lastekaitse Liit koostas käesoleva aasta märtsist aprillini 1.-9. klassi laste lastevanemate seas korraldatud  küsitluse „Sinu lapse koolikott“ tulemuste põhjal ettepanekud lahenduskeskseks koostööks, eesmärgiga hoida laste tervise huvides koolikoti kogukaal lubatu piires.

MTÜ Lastekaitse Liit edastas täna küsitluse tulemuste põhjal ettepanekud pöördumisena  Haridus- ja Teadusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Eesti Õpilasesinduste Liidule, Eesti Lastevanemate Liidule, Eesti Koolijuhtide Ühendusele, Eesti Õpetajate Liidule, Eesti Linnade Liidule, Eesti Maaomavalitsuste Liidule, Eesti Kirjastuste Liidule ja Riigikogu sotsiaal- ning kultuurikomisjonile.

„Tundub, et koolikoti kaalu teema on sama vana, kui esimene kasutusele võetud koolikott. Traditsioone on keeruline muuta ja ka koolikoti kaalu vähendamine on visa tulema,“ märkis Lastekaitse Liidu juhatuse liige Tõnu Poopuu. „Kogemus näitab, et ainuüksi käskude ja piirangute rakendamine ei anna tulemust – lahendus peitub kooli ja lastevanemate vahelises koostöös ning riigi ja kohalike omavalitsuse võimekuses võtta üha enam kasutusele nüüdisaegseid innovaatilisi lahendusi,“ lisas Poopuu.

Pöördumises leidub ettepanekute hulgas nii põhimõttelisi ja pikemaajalisi muutusi eeldavaid nagu e-lahendused, laialdasem topeltõpikute kasutamine, hoiustamist võimaldav koolimööbel, kui ka ettepanekuid, mis kergendaksid laste koolikotti kohe ilma vanemale, koolile või koolipidajale kulutusi tekitamata. Viimaste hulgas saab nimetada näiteks mõtestatud tunniplaani koostamist, eelistades senisest enam paaristunde või tsükliõpet.

MTÜ Lastekaitse Liit poolt märtsist aprillini läbi viidud küsitlusest „Sinu lapse koolikott“ selgus, et 85% õpilastest on koolikoti kogukaal üle sotsiaalministri määrusega nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ kehtestatud piirmäära. Lubatust raskemat koolikotti kannab igapäevaselt 89% 1.-3. klassi õpilastest ja 92%  4.-6. klassi õpilastest. Hoolimata positiivsetest näidetest, kinnitas 44% lapsevanematest, et koolid ei ole pakkunud võimalusi õppetööks kaasas kantavate vajalike vahendite kogukaalu vähendamiseks.

Elektroonilisele küsimustikule vastas 3418 lapsevanemat üle Eesti. Lapsevanemate aktiivsus küsimustikule vastamisel  ja ettepanekute tegemisel näitas koolikoti ülekaalu teema jätkuvat olulisust ja jätkusuutlike lahenduste vähesust.

Link küsitluse „Sinu lapse koolikott“ tulemustele: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/05/Uuring-Sinulapsekoolikott.pdf

Lisainfo:

Grete Landson

Kommunikatsioonijuht

MTÜ Lastekaitse Liit

tel +3725651909

grete@lastekaitseliit.ee