Uudised

Praxis otsib uut juhti

laine uudised-laine
Praxis | 10. september 2015

20. septembrini ootab Praxis kandidaate mõttekoja juhi kohale. Praxise juhina näeb koda inspireerivat liidrit, kes käib ajaga kaasas ja innustab meeskonda seda samuti tegema.

Poliitikauuringute Keskus Praxis on Eesti suurim sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev vabakondlik mõttekoda. Me rikastame avalikku arutelu, loome väärtuslikke teadmisi ning mõjusaid lahendusi poliitikakujundajatele, vabakonnale ja teistele ärksatele inimestele. Meid innustab mõte, et oma tööga aitame kaasa Eestit edasiviivate oluliste muutuste sünnile, mis on eeskujuks mujalgi maailmas.

Seoses praeguse juhatuse esimehe lapsehoolduspuhkusele siirdumisega otsime oma meeskonda

JUHATUSE ESIMEEST . 

Praxise juhina näeme inspireerivat liidrit, kes käib ajaga kaasas ja innustab meeskonda seda samuti tegema. Sul on erk ühiskonnataju ja su silmad paneb särama võimalus Eesti arengut mõjutada. Tegevjuhina vastutad Praxise hea käekäigu ja ühiskondliku mõjukuse kasvatamise eest. Mõju saavutamiseks juhid tulemuslikult meeskonda, hoolitsed mõttekoja sõltumatuse, töö kvaliteedi ja rahastamise jätkusuutlikkuse eest. Suudad kaasa haarata erinevaid partnereid ning oled ise aktiivne arutelupartner.

Ootame sind kandideerima, kui:

·         oled uuendusmeelne, pakud julgeid lahendusi ja viid ideed ka edukalt ellu;

·         näed tervikpilti, mõistad süvitsi ühiskondlikke protsesse ja oskad neis veenvalt kaasa rääkida;

·         väärtustad teadmispõhisust ja hoolitsed selle eest, et Praxise töö oleks analüütiliselt kõrgetasemeline;

·         oled loomult liider ja sul on varasem edukas inimeste, raha ning tööprotsesside juhtimise kogemus;

·         oled suurepärane suhete looja ja meeskonnamängija;

·         kirjutad ja suhtled ladusalt nii eesti kui ka inglise keeles.

Tule mõttekoja ärksat meeskonda juhtima, sest siin:

·         saad anda isikliku panuse selleks, et sünniks Eestit edasiviivad muutused, mida märgatakse mujalgi;

·         on sul vabadus koos meeskonnaga algatada ja ellu viia ambitsioonikaid ideid;

·         saad töötada ja areneda koos teiste parimate tegijatega erinevatest valdkondadest nii Eestist kui välismaalt;

·         ümbritseb sind innustav, arendav ning hooliv töökeskkond, kus väärtustatakse meeskonnatööd ja ühiseid tegemisi

Juhatuse esimees valitakse nõukogu poolt ametisse 2 aastaks. Edaspidi on võimalik ametiaja pikendamine.

Ootame sinu elulookirjeldust ning motivatsioonikirja aadressil personal@praxis.ee hiljemalt 20. septembriks. Motivatsioonikirjas ootame vastust sellele, miks sa tahad Praxist juhtida ja millist lisaväärtust suudad Praxisele anda. Kui sul tekkis lisaküsimusi, pöördu julgelt personal@praxis.ee või 5386 7611 (Triinu Tombak, nõukogu esimees).