artikkel

Riigi koosloome keskkonnas hakatakse kirjutama esimest seaduse eelnõu

laine
22. oktoober 2021
Foto:

Justiitsministeeriumi, riigikantselei ja riigikogu kantselei koostöös loodav IT-lahendus, mis koondab tulevikus kogu õigusloomeprotsessiga seotud teabe ühte kohta, on jõudnud piloteerimise faasi. See tähendab, et justiitsministeerium asub uues töökeskkonnas kirjutama esimest eelnõu ja väljatöötamise kavatsust.

Esialgu katsetatakse õigusloome esimese sammuga ehk algatuse loomisega. Esimeste katsetuste järel lahendusi täiustatakse ja laiendatakse järk-järgult kasutajate ringi.

„Koosloome keskkonna eesmärk on muuta Eesti õigusloome protsess läbipaistvamaks, avatumaks ja paremini jälgitavaks. Mul on hea meel, et innovatsioon on jõudnud õigusloomesse ja kaua oodatud uudse lahenduse tööle hakkamist saab juba reaalselt proovida,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Uues keskkonnas muutub nii mõndagi. Eelnõusid ei koostata enam Wordi dokumendis, vaid selleks ettenähtud keskkonnas, mis tagab parema muudatuste jälgitavuse. Selles on ka mitmeid automatiseeritud lahendusi, mis vähendavad oluliselt tehnilist tööd nii väljatöötamiskavatsuse kui eelnõu koostamisel. Seaduse muutmist alustatakse muudatuste sisseviimisest tervikteksti, misjärel tekib nende põhjal seaduse muutmise seaduse eelnõu automaatselt. Üks keskkonna peamisi eeliseid on, nagu selle nimi ka ütleb, koosloome võimalus. Eelnõu tekstiga saavad uues keskkonnas mugavalt ja turvaliselt ühel ajal töötada näiteks mitu õigusloojat, juristi, keeletoimetaja ja ka välised eksperdid.

Selleks, et eelnõude kooskõlastamine erinevate ametkondade ja huvigruppide vahel oleks võimalikult sujuv ja läbipaistev, tuuakse eelnõu menetluse ja kooskõlastamisega seotud info ühte kohta kokku. Järgmise arendusetapi valmides saab eelnõusid samas keskkonnas kooskõlastada ja nende kohta arvamusi esitada. Selle raames pannakse suurt rõhku sellele, et avalikkusel tekiks parem pilt eelnõude menetluskäigust. Lisaks luuakse järgmises etapis terviklik ülevaade Euroopa Liidu algatustega seotud menetlusest, mis võimaldab ühiskonnal jälgida, millised EL algatused on arutamisel, mis on juba üle võetud ja rakendamisel. Kuni arenduste valmimiseni menetletakse riigi koosloome keskkonnas koostatud väljatöötamiskavatsust ja eelnõu endiselt praeguses eelnõude infosüsteemis.