Uudised

Riigireformi Radar: riigireformi edenemisele hinne 3 miinusega, avansina

laine uudised-laine
29. veebruar 2016

Täna esitletav algatus Riigireformi Radar annab riigireformi edenemisele hindeks “kolm miinusega”, sest ehkki reformi senist kulgemist ei saa rahuldavaks pidada, on käsil mitmeid lootust andvaid samme.

Riigireformi Radar on Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxis ühine algatus, mis monitoorib riigireformi edenemist ja annab poliitikakujundajatele soovitusi. Eri valdkonna esindajatest koosnev 12-liikmeline kolleegium annab riigireformi edenemisele hinde ja hinnangu neljal suunal – avalikud teenused, juhtimiskvaliteet, poliitikakujundamine, kulutõhusus. Samuti hinnatakse reformiprotsessi ennast.  Loe pikemat hinnangut siit!

Kolleegiumisse kuuluvad AS Starman juhatuse esimees Aivo Adamson, SA Praxis ekspert Annika Uudelepp, ajaloolane ja mõtleja  David Vseviov, PhD, ettevõtja Heldur Meerits, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, vandeadvokaat ja õigusteadlane Jüri Raidla, Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid, riigivalitsemise eskpert Külli Sarapuu, PhD, riigivalitsemise ekspert Külli Taro, PhD, Hoolekandeteenused AS juhatuse esimees Maarjo Mändmaa, ettevõtja Olari Taal, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudist Tiina Randma-Liiv, PhD ning Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Miks nad seda teevad?

  • riigireform on Eesti Vabariigi kestlikkuseks hädavajalik – elanikkonna vananemise ja töötajaskonna kahanemise tõttu muutub riigi pidamine üha kallimaks ja riigivalitsemine vajab muutusi;
  • riigireformi eesmärk peab olema võimekas, usaldusväärne ja jõukohane riik;
  • reform saab õnnestuda, kui on läbimõeldud ja eesmärgistatud ning ambitsioonikas, kärpimine üksi ei ole riigireform;
  • riigireformi teostamine mõjutab kõigi oluliste riigi valdkondade koostoimimist (nt haridus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, turvalisus, ettevõtluskeskkonna arendamine jne).

Radariga soovitakse saavutada selliseid asju:

  • vähendame segadust ja rapsimist reformi elluviimisel, pöörame tähelepanu sellele, kuidas riigivalitsemise otsused toovad kaasa muutusi muude teemade korraldamisel;
  • osutame lahendustele ja toetame mõistlikke plaane, et poliitikakujundajad tegeleks riigireformi ellu viies eeskätt oluliste asjadega;
  • toome kodanikuühiskonna hääle nähtavaks ja aktiivsemaks riigielu korraldamisel.

Kuidas?

Riigireformi radar koosneb kahest osast:

  • jooksvad kommentaarid sündmustele;
  • kvartaalne koondhinnang reformi edenemisele.

Hoiame riigireformi temaatikat pidevalt luubi all, avaldades jooksvalt juhtumipõhiseid kommentaare. Juhtumite abil tahame esile tuua riigivalitsemises lahendamata küsimusi, mis takistavad erinevate valdkondade arenguid, andes sellega ka riigireformile praktilisema sisu.

Kommentaaride autorid on nii riigivalitsemise asjatundjad kui ka praktikud, kes näevad riigi otsuste mõju oma tegevusvaldkonnas.

Kord kvartalis annab eri valdkonna esindajatest koosnev 12-liikmeline kolleegium riigireformi edenemisele konkreetse hinde.  Hindame edenemist (või tagasiminekut) neljal suunal – avalikud teenused, juhtimiskvaliteet, poliitikakujundamine, kulutõhusus. Samuti hindame reformiprotsessi ennast. Hinne on konsensuslik.