artikkel

Selgusid aasta vabatahtlikud ja kodanikuühiskonna tegijaid

laine
29. november 2020
Foto: Mattias Tamme

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit tunnustasid 29. novembril Anija mõisas aasta vabatahtlikke ning kodanikuühiskonna aasta tegijaid. Tunnustused andis üle ürituse patroon, president Kersti Kaljulaid.

“Vabatahtlikud on ühiskonnas justkui sidekude organismis –  nad toetavad ja ühendavad. Nende panus ühiskonna toimimiseks jääb liiga sageli tahaplaanile, kuid väärib kahtlemata hindamist ja tunnustust. Vabatahtlik teeb rohkem, kui enda toimimiseks vaja. See on lisapanus, tänu millele lahendatakse meie väikeses Eestis palju muresid,” ütles rahvastikuminister Riina Solman.

KODANIKUÜHISKONNA AASTA TEGIJAD ON

Aasta vabaühendus – MTÜ Peaasjad
2020 on olnud paljudele raske aasta ja seda mitte ainult majanduslikult, vaid ka vaimselt. “Pole hullu,” ütleb toetavalt MTÜ Peaasjad, kes tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse ja varase sekkumisega. Lisaks tosinatel teemadel koolituste pakkumisele on viidud läbi mitmeid kampaaniaid jagamaks praktilist nõu, kuidas üheskoos ka keerulisematest hetkedest läbi tulla. Peaasi pole nimelt häbiasi ja nii kutsutakse üksteisele tähelepanu pöörama mitte ainult vaimse tervise kuul, vaid päev päeva, kuu kuu ja aasta aasta järel.

Aasta missiooniinimene – Kätlin Rohilaid-Aljaste
Kevadel kamandati lapsed koolidest kodutööle, mis tähendas peavalu paljudele peredele – mitte üksnes ajakulu, vaid ka vajamineva tehnika näol. Kätlin Rohilaid-Aljaste nägi muret ning asus tegutsema, kaasates kamba tegusaid inimesi ning luues algatuse “Igale koolilapsele arvuti”. Kuu aega hiljem oli endale uue tänuliku pere leidnud 1200 arvutit.

Aasta tegu – Kogukond aitab
Raske aasta tõi paljudest välja hoopis parima ja nii tõttas pandeemia alguses abivajajatele tuge pakkuma kriisihäkatoni “Hack the Crisis” raames loodud “Kogukond aitab”. Algatus võttis eesmärgiks viia riskirühma kuulujad kokku vabatahtlikega, kes nende abipalvetele vastaks. Vaid kahe kuuga reageeris üleskutsele üle 2700 hea inimese üle Eesti.

Aasta avaliku võimu esindaja – Riigikantselei ja rahandusministeerium (Eesti 2035)
Kaasamine, eriti tervet riiki puudutavate arengukavade puhul, võib olla ränkraske ülesanne. Kriitikast ega pettunuist ei pääse küllap ükski selline ettevõtmine, kuid riigikantselei ja rahandusministeerium ei visanud “Eesti 2035e” loomisel püssi põõsasse, vaid kavandasid pikalt ette terve teekonna, ehitasid teadmistepõhiselt üles arutelud ning tegid põhjaliku analüüsi. Nii sündis sadade panustajate ühistöös strateegia, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks.

Aasta ettevõte – Jõhvi tehnoloogiakooli asutajad
Selmet näha ettevõtjana oma ühiskondliku rolli lõppemist palkade maksmisega, võttis üks seltskond kätte ja otsustas asutada aastakümneid mahajäämuse käes virelenud Ida-Virumaale tehnoloogiakooli. Taavet Hinrikuse, Marek Kiisa, Mari-Liis Kitteri, Maarja Pehki, Merlin Seemani, Rainer Sternfeldi, Ede Tamkivi ja Martin Villigi eestvedamisel avatakse 2021. aasta sügisel Jõhvis uudne praktilist täienusharidust pakkuv tehnoloogiakool täiskasvanutele, mis aitab vähendada üha kasvavat nõudlust tarkvaraarendajate järele.

Aasta innustaja – HK Unicorn Squad
Poisid meisterdagu tehnikaga ja tüdrukud mängigu kodu? “Ei, aitäh!” ütles Taavi Kotka ja pani 2018. aastal aluse üksnes tütarlastele mõeldud tehnoloogiaringile. Kui esimeses lennus alustas 17 last, siis 2020. aastaks jõudis Unicornide liikumine juba sadade tüdrukuteni üle Eesti ning innustab üha uusi osalejaid tulevikus klaaslagedest klirinaga läbi kihutama.

Aasta pioneer – Rohetiiger
Tervele maailmale eeskuju näidanud tiigrihüppest on möödas mitukümmend aastat, mille jooksul otsitud Eestile uut suurt lugu. Tänavu alustas oma hüpet rohetiiger – kümneid Eesti ettevõtteid, avaliku sektori organisatsioone ja vabaühendusi koondav algatus, mis soovib panna aluse tasakaalus majandusele ning viia läbi rohepöörde. Rohetiiger näitab, et kestliku maailma poole pürgimisel võiks ülejäänud maailmale taaskord eeskujuks olla just eestlased.

VABATAHTLIKE AUMÄRGI SAID

Aasta vabatahtlikud:

Kersti Ringmets – Kingitud Elu ja teised organisatsioonid

Triinu Tints – Viljatusravi tugikeskus ja MTÜ Vaikuse Lapsed

Urmas Tobias – abipolitseinik ja kaitseliitlane

Triinu Sink – Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus

Merle Purre – Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine

Riho Tuisk – erinevad organisatsioonid

Sasha Gartman – Ära vaiki! – Eesti

Aasta vabatahtlike kaasajad ja juhendajad:

Anne Kraubner – MTÜ Mondo

MTÜ Viljandi Rattaklubi

Mark Martin Kaalma  – Eesti Meremuuseum

Aasta ettevõte: 

SA Teaduskeskus AHHAA

Kodanikuühiskonna aasta tegijaid tunnustab Vabaühenduste Liit alates 1996. aastast. Vabatahtlike tunnustussündmust korraldab Kodukant alates aastast 2005. Tunnustusüritust toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärgiks on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu,  pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust

Vabaühenduste Liit ühendab avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ja töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida.

Lisainfo:

Eha Paas
Eesti Külaliikumine Kodukant
eha@kodukant.ee
+372 517 0214
https://vabatahtlikud.ee/

Kai Klandorf
Vabaühenduste Liit
kai@heakodanik.ee
+372 5813 3236
www.heakodanik.ee