Uudised

Sotsmin otsib peresõbraliku tööandja märgisega askeldajat

laine uudised-laine
4. aprill 2016

Sotsiaalministeerium on välja töötanud peresõbraliku tööandja märgise mudeli ning otsib nüüd sellele mudelile rakendajat.

Peresõbraliku tööandja märgist taotlev tööandja muudab oma organisatsioonikultuuri peresõbralikumaks ning muudab sellega hoolduskoormusega töötajate töö- ja pereelu ühitamise lihtsamaks. Rakendaja ülesanne on sellel teel tööandjat aidata, nõustades ja konsulteerides vastavalt mudeli ülesehitusele.

Hanketingimustega on võimalik tutvuda ja küsimusi esitada riigihangete registri kaudu (https://riigihanked.riik.ee/register ).

Hanke viitenumber on 173078.

Pakkumusi oodatakse samuti elektroonilisel kujul riigihangete registri kaudu hiljemalt 12. maiks 2016. aastal kell 10.00. Kõik küsimused palutakse esitada riigihangete keskkonna kaudu.

Hanke tegevus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.