Uudised

Täida küsimustik rahvusvähemuste kultuuri hoidmise teemal

laine uudised-laine
23. jaanuar 2017

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed Kultuuriministeeriumi tellimusel kutsub osalema uuringus, et välja selgitada, millised on parimad viisid rahvusvähemuste kultuuri hoidmiseks ja arendamiseks Eestis, millist mõju avalikkuse huvile rahvuskultuuride vastu avaldab rahvuskultuuriseltside tegevus, samuti kuidas seltside tegevuses osalemine mõjutab osalemist Eesti ühiskonnaelus tervikuna.

Küsimustiku täitmiseks kulub 20-25 minutit, seda saab täita kuni 27. jaanuarini. Lingi leiab siin: https://www.surveymonkey.com/r/PJ6MGLT

Ankeet on anonüümne ja konfidentsiaalne, andmeid töödeldakse statistiliselt ja tulemusi esitletakse üldanalüüsi vormis.

Kõik vastused on väga olulised, uuringu tulemused mõjutavad rahvusvähemuste kultuurialase tegevuse edasist planeerimist. Uuringu tulemusi esitletakse meedias ja teadusväljaannetes. Kui olete huvitatud uuringu tulemustest, võtke julgelt ühendust.

Uuringumeeskond vastab hea meelega ka kõigile küsimustele, mis võivad tekkida ankeedi täitmise ajal või seoses uuringuga üldisemalt.

Marianna Makarova, MISA uuringute valdkonnajuht
marianna.makarova@meis.ee

Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht
kristina.pirgop@meis.ee

Liilika Raudhein, analüütik
liilika.raudhein@meis.ee

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
www.meis.ee