artikkel

Täna esineb Tallinnas maailma juhtivaid korruptsioonivastase võitluse eksperte Sanjay Pradhan

laine
Foto:

Täna esineb Tallinnas üleilmse avatud valitsemise partnerluse tegevjuht Sanjay Pradhan, kes peab kell 17:00 Vabamus avaliku loengu pealkirjaga “Demokraatia uuendamine: üleilmsed näited kodanikuosalusest ja avatud valitsemisest”.

“Viimastel aastatel pole demokraatiat ohustanud niivõrd ebaausad valimised või sõjalised rünnakud, vaid hoopis kodanikuosaluse roostetamine, populismi levik, aktivistide, ajakirjanike ja õigusriigi nõrgendamine. Näeme neid märke ka Eesti poliitikas, mistõttu on eriti oluline pöörata tähelepanu toimiva demokraatia hoidmisele ja tugevdamisele,” ütles ürituse korraldaja, Eesti avatud valitsemise partnerluse ümarlaua liige Teele Pehk.

Sanjay Pradhan tutvustab oma esitluses inspireerivaid näiteid avatud valitsemisest ja demokraatia uuendamisest. Avatud valitsemise partnerluse juht räägib, mida see üleilmne liikumine on õppinud seitsme aasta jooksul 79 riigis ja 20 suurlinnas tegutsemisest. Pradhan viib kuulajad rännakule avatud valitsemisega liitunud riikidesse – Sri Lankalt Lõuna-Koreasse, Ühendkuningriigist Ukrainasse – ja jagab lugusid julgetest uuendustest valitsuste vastutavuse tõstmisel.

Sanjay Pradhani esinemisele järgneb arutelu, mida juhib Terve Eesti Sihtasutuse asutaja Riina Raudne.

Üritus toimub inglise keeles ja seda korraldab avatud valitsemise partnerluse vabaühenduste ümarlaud koos okupatsioonide ja vabaduse muuseumiga Vabamu ning Riigikantselei strateegiabürooga.

Ürituse info 

Sanjay Pradhan on alates 2016. aastast avatud valitsemise partnerluse tegevjuht. Enne seda töötas Maailmapangas, kus tegeles valitsemise ja sotsiaalse vastutuse küsimustega Aafrikas, Aasias ja Euroopas. 

Riina Raudne on Terve Eesti Sihtasutuse asutaja, rahvatervise ekspert ja sotsiaalne ettevõtja.

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on üle 75 riiki ja 20 suurlinna hõlmav algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja koostöös kodanikega. 

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal. Riigikantselei kureerimisel viiakse koos ministeeriumide ja vabaühendustega praegu ellu neljandat tegevuskava, kus on põhirõhk avatud ja kaasaval poliitikakujundamisel nii riigi kui kohalikul tasandil.  Hetkel käib järgmise tegevuskava  2020-2022 sisustamine. 

Lisainfo:

Teele Pehk

AVP ümarlaud

+372 58100478