Uudised

Tarbijakaitse otsib vabakonnast partnerit

laine uudised-laine
18. aprill 2016

Tarbijakaitseamet otsib vabaühendust, kes esindaks tarbijate huve, ja mitte niisama, vaid selleks on saadaval ka tegutsemistoetus.

Tegutsemistoetus on mõeldud tarbijakaitsealase tegevusega seonduvate kulude katteks seoses tarbijate nõustamise ja teavitamise ning tarbijate kollektiivsete huvide esindamisega. Tegutsemistoetust eraldatakse vastavalt tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise korrale, mis on kehtestatud tarbijakaitseseaduse § 19 lõike 6 alusel.

Allkirjastatud taotlus tuleb esitada info@tarbijakaitseamet.ee hiljemalt 2016. aasta 30. aprilliks. Tegutsemistoetuse saaja valitakse kolmeks aastaks (2016-2018). Toetuse maksimaalne summa on 20 000 eurot (koos käibemaksuga) aastas, mille täpne summa ja selle raames tehtavate tegevuste ulatus lepitakse kokku iga aasta kohta eraldi tarbijakaitseameti ja valitava partneri vahel sõlmitava lepingu lisas. Taotlev organisatsioon ja esitatud taotlus peab täielikult vastama tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise korrale.

Taotluses tuleb põhjalikult anda ülevaade kavandatavate tegevuste kirjeldusest ning plaanitavatest tegevustest eelarve kuluartiklite lõikes. Eelarve koostamisel oodatakse organisatsioonilt põhjendatud tegevusplaani kogu aastase toetuse summa piires iga aasta kohta (2016-2018). Kandidaat peab taotlusele lisama kirjelduse organisatsiooni senistest tegevustest ja panusest valdkonna arendamisesse. Samuti peab taotlus sisaldama organisatsiooni tegevuste elluviimise eest vastutava(te) isiku(te) elulookirjeldust.

Loe rohkem siit.

Tarbijakaitse peadirektor otsustab lõpliku valiku ja kuulutab valitud partneri välja hiljemalt 15. juuniks 2016. aastal.