Uudised

Tarbijakaitsetegevuste riigieelarvelise toetuse tähtaeg lähemal kui arvate!

laine uudised-laine
2. jaanuar 2017

Tarbijakaitseamet palub anda teada kõigile, keda see puudutab: muutmisel on Majandus- ja taristuministri 16. märtsi 2016. a. määrus nr 25  Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord, kus olulisima muudatus on alates 2017. aastast taotluste esitamise tähtaeg. Senise 30. aprilli asemel saab tähtajaks olema 15. jaanuar.

Kuna määruse muudatus on allkirjastamisel ja ei ole veel avaldatud Riigi Teatajas, siis seni ei ole võimalik ka kutset välja saata. Küll aga soovitab amet kõigil, kes plaanivad oma taotluse esitada, hakata juba taotluseks vajalikke materjale koostama. Taotlusi võib esitada kuni kahe aasta tegevusteks.

Taotluste koostamisel juhib amet tähelepanu, et taotleja mõtleks põhjalikult läbi oma strateegilised tegevused ja tooks muu hulgas välja, millised on planeeritavad tegevused tarbijate huvide kaitsmisel üleriigilisel tasandil ning konkreetsemad ideed nii teavitustöös kui ka seadusloomes kaasa rääkimiseks. Kindlasti soovivad nad saada ka ülevaadet teie senistest tegevustest ning ärge unustage ka elektrooniliselt saadetud taotlust digiallkirjastada.