Uudised

Tartus tuleb seitsmeosaline koolitusprogramm MTÜ eestvedajatele

laine uudised-laine
9. jaanuar 2017
Tartu Ärinõuandla annab teada, et veebruaris on algamas MTÜ eestvedajatele suunatud seitsmeosaline koolitusprogramm, registreeruda saab kuni 18. jaanuarini.

Seitsmest moodulist koosnev vabaühenduse juhtide arenguprogrammi eesmärgiks on maakonnas vabaühenduste juhtide kasvanud juhtimisvõimekus ja -kompetents organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel.

2016. aastal MTÜ arenguprogrammis osalenud panid uue aasta arenguprogrammis osalejatele kirja järgmised soovitused: „Kindlasti soovitan suhtuda tõsiselt kodutöödesse ja osaleda aktiivselt kõigil koolitustel. Siis on programmist endale ja oma organisatsioonile kõige rohkem kasu.“; „Osale kindlasti kõikidel loengutel, sest hoolimata sellest, kui palju sa arvad, et sa tead, alati on võimalik teada saada rohkem, seda kas koolitajalt või teistelt vabaühendustega seotud inimestelt.“

Osalemistingimused: täida motivatsiooniankeet hiljemalt 18. jaanuaril. Ühest ühendusest võib registreeruda kuni kaks inimest. Motivatsiooniankeetide põhjal tehakse osalejate valik programmi 20. jaanuariks. Kõikide registreerunud inimestega võetakse ühendust!

Arenguprogrammis osalemise tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on läbinud vähemalt kuus moodulit ning teinud ära arenguprogrammi jooksul antavad iseseisvad tööd.

Programmis osalemise tasu on 36 eurot, mis sisaldab kõiki koolitusi, materjale ja kohvipause. Arve esitatakse peale registreerumisperioodi lõppu ning on vajalik tasuda enne arenguprogrammi algust. Küsimuste korral palun võta kindlasti ühendust!

Arenguprogramm koosneb järgmistest koolitustest:

I moodul: Vabaühenduse juhi arendamine  – juhi roll ja arengueesmärgid (5 ak tundi, kell 13.00 – 17.00), aeg 07.02.2017, koolitaja Lianne Teder.

Teemad: Vabaühenduse juhi roll ja enese arengueesmärkide määratlemine; meeskonnatöö; diagnostika mudelid.

II moodul: Vabaühenduse juhtimine – projekti ettevalmistus ja sõnastamine (5 ak tundi, kell 13.00 – 17.00), aeg 28.02.2017, koolitaja Mai Timmi.
Teemad: Vabaühenduse tegevuse planeerimine ja projekti ettevalmistus: probleemi tuvastamine; eesmärgi sõnastamine; tulemuste ja mõõdikute seadmine.

III moodul: MTÜ finantsplaneerimine (5 ak tundi, kell 13.00 – 17.00), aeg 21.03.2017, koolitaja Alari Rammo.

Teemad: maksundus; E-arveldaja kasutamine; raamatupidamise korraldamine.

IV moodul: MTÜ majandustegevus ja sotsiaalne ettevõtlus (5 ak tundi, kell 13.00 – 17.00), aeg 12.04.2017, koolitaja Toomas Roolaid

Teemad: Sotsiaalne ettevõtlus; teenuse/toote hinnastamine; ärimudeli kavandamine

V moodul: Vabaühenduse juhtimine – mõju hindamine (5 ak tundi, kell 13.00 – 17.00), aeg 03.05.2017, koolitaja Jaan Aps

Teemad: Mõju hindamine ja selle kommunikatsioon (maailmamuutjate register).

VI moodul: Kommunikatsioon – sotsiaalmeedia ja meedia (5 ak tundi, kell 13.00 – 17.00), aeg 24.05.2017, koolitaja Maiko Kesküla.

Teemad: sotsiaalmeedia kasutamisest puust ja punaselt; ajakirjanikega suhtlemisest ja sellest, kuidas enda sõnumeid arusaadavalt koostada; koostööst parteritega, teiste vabaühendustega ja  suurema ürituse korraldusest ühistööna.

VII moodul: Vabaühenduse strateegiline planeerimine (5 ak tundi, kell 13.00 – 17.00), aeg 07.06.2017, koolitaja Lianne Teder.
Teemad: strateegiline planeerimine, organisatsiooni strateegia koostamine ja kaasamine (meeskonna, liikmete ja sihtrühma); arenguprogrammiks seatud eesmärkide täitmise hindamine ja edasised sammud.

Soovin arenguprogrammis osaleda ja täidan motivatsiooniankeedi!

MTÜ juhtide arenguprogrammi toetab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla
MTÜ konsultant
Tel. 742 8491
e-post: kadri@tartu.bas.ee
www.tartu.ee/arinouandla