Uudised

Teeme kära riigi raha ümber – 27.11 Tallinnas

laine uudised-laine
12. oktoober 2015

Vabaühenduste liit EMSL kutsub kõiki, kel oma arusaam ja arvamine vabaühenduste riiklikust rahastamisest, kärama sellesama rahastamise ümber. Kärame 27. novembril kl 11-16 Tallinnas Bliss konverentsikeskuses.

Kolm aastat tagasi kärasid vabaühendused selle ümber, millised juhised peaksid olema kirjas Kodanikeühenduste rahastamise juhendmaterjalis, et vabaühendused saaksid osaleda ühiskondlikes aruteludes ning probleemide lahendamises mõjusalt ja väärikalt ning avalik raha oleks läbipaistvalt, mõistlikult ja mõjusalt kasutatud.

Nüüd, mil juhendi kasutuselevõtust on möödas kaks ja pool aastat, ei ole päris kõik toona unistatust korda saanud. On valdkondi, kus segi on projekti- ja tegevustoetused, kohati on arusaamatu hasartmängumaksu kasutamine, igal aastal tekib palju kära nn katuseraha otsuste ümber.

EMSL on aastakese analüüsinud rahastamismudelite eesmärgipärasust ja tõhusust ning aasta lõpuks plaanime anda välja selleteemalise raporti. Kuna koostöö avaliku võimuga ning ressursid selleks puudutavad väga paljude vabaühenduste tööd, korraldame ühisnädala väärikaks lõpetamiseks 27. novembril järjekordsed rahastamise kärajad, et:

– rääkida veelkord läbi, mida rahastamise juhend meile annab ning mida rahastamise põhimõtted tähendavad;

–  arutada plaanitava raporti järeldusi ning ettepanekuid;

– rääkida läbi erinevad arvamused ja vajadused avaliku raha kasutamisel vabaühenduste töös;

– otsida lahendusi rahastamisele nii, et see toetaks võimalikult palju valdkondade ja ühiskonna arengut laiemalt;

– saada sisendit EMSLi huvikaitsetöösse ning koputada poliitikute südametunnistusele.

Aja ja koha võib juba kalendrisse kirja panna, samuti mõtteid selitada. Täpsemalt saab kõigest kuulda ja lugeda õige pea, hoia pilt peal www.ngo.ee/kärajad.