Uudised

Toetust saab Eesti eesistumise ajal ürituste korraldamiseks

laine uudised-laine
12. september 2016

Riigikantselei ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kutsuvad vabaühendusi taotlema toetust ürituste korraldamiseks 2017. aasta teises pooles, kui Eesti on esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja.

„Soovime, et vabaühendused elavdaksid arutelusid Euroopa Liidu (EL) väärtustest ning julgustaksid Eesti inimesi rohkem kaasa rääkima otsustes, mis mõjutavad nende elujärge,“ selgitas Eesti EL eesistumise nõunik Saskia Laasik.

Oodatud on projektid, mida aitavad ellu viia partnerid välisriikidest. Projektid peavad haakuma Eestile oluliste teemadega ELis: ühtne digitaalne turg, energialiit ja idapartnerite tugevam sidumine Euroopaga. Eestile on tähtis, et Euroopa majandus elavneks, inimesed tunneksid ennast turvaliselt ning ELi roll maailmas tugevneks. 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital korraldab vabaühendustele oktoobris toetuse taotlemise infopäevad. Suurim võimalik toetussumma ühele projektile on 18 000 eurot.    

Taotlusvormid ning täiendav teave konkursist ja infopäevadest asuvad aadressil www.kysk.ee/taotlusvoorud/el2017.

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. detsember 2016 kell 15.

Lisateave:
Triin Oppi
EL eesistumise meedianõunik
Tel. +372 502 5120
E-mail: triin.oppi@riigikantselei.ee
www.eesistumine.ee 

Marten Lauri
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Tel. +372 656 0487 või 5907 4104
E-mail: marten@kysk.ee
www.kysk.ee