Uudised

TÜ kutsub ingliskeelsele e-kursusele “E-valimiste levik ja mõju”

laine uudised-laine
27. veebruar 2017
Johan Skytte poliitikauuringute instituut viib sel kevadel läbi online-kursuse “E-valimiste levik ja mõju”. Kursus on inglise keeles ja kestab kaheksa nädalat ajavahemikus 13.03.2017 kuni 07.05.2017. Vaata ka kursust tutvustavat lühikest videot.

Kursus on mõeldud IKT eriala tööturul aktiivsetele professionaalidele, kes töötavad Eestis ja soovivad täiendada oma teadmisi e-riigist üldisemalt ja e-valimistes spetsiifilisemalt. Samas on osalemine avatud ka IKT taustaga inimestele.

Kursuse jooksul käsitletakse:

  • Eesti e-riigi toimimise põhimõtteid ning senist arengut
  • e-valimiste arengut ja kasutusmustreid tänapäeval;
  • e-valimiste mõju valimisosalusele ja valimistulemustele
  • valimistel osalejate huvitavaid käitumuslikke aspekte.

Kursuse materjalina on kasutatud unikaalset ja rikkalikku empiirilist materjali e-valimiste kohta, nagu näiteks 10 aastat e-valimiste ajalugu katvad küsitlusandmed, e-valimiste sessioonide anonümiseeritud logid ja ametlikud valimistulemused.

Arvestades e-riigi ja e-valitsemise arengutrendi, on kursuse läbimisest kasu eeskätt e-riigi arhitektuuri mõistmisel ja tundmaõppimisel, mis muutub tööturul järjest olulisemaks.

Kursus on ülesehitatud iganädalaste videoloengute ja õppematerjalide põhiselt. Kursuse edukaks läbimiseks peavad osalejad sooritama edukalt iganädalased testid. Kursuse edukalt sooritanud saavad Tartu Ülikoolilt vastava sertifikaadi. 

Registreerimine toimub aadressil: https://goo.gl/6bf2r7 Registreerimine on avatud kuni 15.04.2017. 

Lisainfo: Anna Beitane, anna.beitane@ut.ee

Kursust rahastatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaasabil Euroopa sotsiaalfondi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.