Uudised

TULE: Mida on meil õppida Poola vabaühendustelt?

laine uudised-laine
12. oktoober 2015

EMSL kutsub vabaühendusi arutelule euroraha kasutamisest ja vabakonna osalemisest selles. Et mitte sama seltskonnaga uuesti samu mõtteid rullida, oleme sel korral kutsunud ka külalise. 

Agata Wiśniewska-Górczewska on Poola vabaühenduste katusorganisatsiooni Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (http://ofop.eu/about-us) Euroopa programmi üks eestvedajatest, kellel pikaajaline kogemus nii EL Struktuurifondide planeerimisest ja jälgimisest kui vabaühenduste koostöö koordineerimisest selles. Kutsusime Agata Eestisse, sest poolakad on leidnud nutikaid viise vabakonna esindatuse parandamiseks eurorahasid puudutavates protsessides. Sest tegelikult tahaks ju kuulda:

 – kuidas on suures Poola riigis korraldatud vabaühenduste endi vahel infovahetus? Et keegi ei saaks kurta, kuidas info kohe üldse ei liigu.

 – kuidas on tagatud partnerite piisav ning kodanikuühiskonnale vääriliselt mitmekesine esindatus? Kõik ju komisjonidesse ei mahu.

 – millised on vabaühenduste kokkulepped omavaheliseks kaasamiseks ja tagasisidestamiseks? Esindatakse ju enamat kui iseend.

 – mida põnevat teevad Poola vabaühendused koostöös veel, et nende huvid oleksid igas EL vahendite kasutamise etapis kuulda ja arvessegi võetud? Sest kui sa ise midagi ei tee, ei arvesta sinuga ka keegi.

Agata ettekanne ja sellele järgnev arutelu on ingliskeelne.

Lisaks kogemuste vahetamisele vaatame loomulikult üle, kuidas Eestis on partnerluslepet järgitud. Teiseks peame aru, kas on vajadust ja põhjust tihedamaks suhtlemiseks ja koostööks vabaühenduste vahel. Ja kui on, otsime selleks võimalusi.

Kohtumine toimub teisipäeval, 20. oktoobril kell 11.00-13.00 Arhitektuurikeskuses (Põhja pst. 27.a). Oma tulekust anna palun teada siin.

Küsimustega pöördu Marise poole (Maris Jõgeva, maris@ngo.ee, 53421726)

Euroraha plaanimist ja kasutamist aitab EMSLil valvata Avatud Eesti Fond.