Uudised

Tulemuspõhise lähenemisega taotlusvoor projektidele vanuses 55+ inimeste tööturule aitamiseks, tähtaeg 17. august

laine uudised-laine
5. juuni 2020

Alates tänasest saab esitada projektitaotlusi  toetuse saamiseks vanuses 55+ mitteõppivate ja mittetöötavate inimeste tööturule aitamiseks. Taotlusvooruga toetatakse tegevusi sihtrühma tööalase konkurentsivõime suurendamiseks, tööle aitamiseks ja tööl püsimiseks. Taotlusvoor on avatud 5. juunist 17. augustini Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel ning selle maht on 1,16 miljonit eurot.

Toetust võivad taotleda ettevõtted, vabaühendused, haridusasutused ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused. Taotlusvooru rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Täpsema info taotlusvooru kohta leiab siit ning ülevaate tingimustest siit ja siit.

Taotlusvooru rahastustingimused on kokkuvõttes järgmised:

  • Taotlemiseks tuleb koos taotlusega kokku panna piirkonna kaardistus sihtrühma, tööandjate ja võrgustike kohta;
  • Taotlusvooru rahastatakse väljundi- ja tulemuspõhiselt, maksete aluseks on tegevusaruanded, osaluslehed ning osaleja tööhõivesse jõudmine ja püsimine;
  • Maksmise alusena ei kasutata kuludokumente;
  • Taotlusvooru omafinantseerimise määr taotleja jaoks on 0%;
  • Hindamisel saavad lisapunkte uuenduslikud sekkumised.

Lisaks sellele on uuesti avatud ka taotlusvoorud teiste tööturul nõrgemas olukorras olevate sihtrühmade, nt noorte, tööturult pikemalt eemal olnud lapsevanemate ja töötute toetamiseks, rohkem infot leiab siit.

Taotlusvooru koordineerib Riigi Tugiteenuste Keskus.

Kontakt: 

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/tooelu-ja-hoolekanne/tooturuteenused

Telefon: 663 2016 

riina.penu@rtk.ee