artikkel

Tulevikujuhid: Juta

laine
Foto: Karl-Kristjan Nigesen

2021. aasta sügisel alustas vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi teine lend. Esitasime kõigile osalejatele viis küsimust. Saage tuttavaks, Juta Asuja.

Kes sa oled ja millega tegeled? 

Olen Juta ja tegelen igapäevaselt sotsiaal- ja haridusvaldkonna eestvedamise ning toetamisega kohalikus omavalitsuses. Mulle meeldib öelda, et olen oma kodukoha aktivist ning löön kaasa ja algatan kogukonnas tegevusi, mis loovad kogukonnale väärtust ning mind ennast kõnetavad. Mulle läheb väga korda, kuidas me kogukonnal läheb ja mis me ühiskonnas laiemalt toimub. Tahan anda oma panuse, et maailm oleks meie kõigi jaoks parem paik.

Miks liitusid tulevikujuhtide arenguprogrammiga ja mida loodad selle jooksul õppida? 

Olen oma loomult maailmaparandaja ja samas mõnevõrra kärsitu inimene. Olles varem töötanud vabaühendustes ning töötades täna avalikus sektoris, viib tunne, et vabaühendused ja erasektor on oma tegemistes paindlikumad, suudavad muutustega kiiremini kohaneda ja neile kiiremini reageerida, mind ikka ja jälle tõdemusenii, et seal on võimalused panustamiseks ja maailma muutmiseks avaramad.

Minu jaoks on pidev eneseareng ja õppimine olulised ning tulevikujuhtide programmi info sattus minuni lihtsalt väga sobival hetkel. Kõige ebakindlamalt tunnen ma ennast strateegilises juhtimises, inimeste juhtimisest ning programmist loodan saada rohkem teadmisi eelkõige just nende kompetentside kohta.

Millist muutust tahaksid Eesti ühiskonnas või maailmas laiemalt enim näha?

Tahaksin näha, et ühiskonnas oleks rohkem julgust, otsustavust ja vastutuse võtmist. Liialt sageli püüame olla kõigile meele järgi ja otsida kompromisse, mis lõpuks ei rahulda kedagi, selle asemel, et teha julgeid ja tulevikku vaatavaid otsuseid.

Tahan, et me kõik usuksime ja tunneksime, et igaühe panus loeb. Maailma ei muuda paremaks keegi teine kuskil kaugel, vaid igaühe tegevusel või tegevusetusel on tagajärjed ja mõju.

Kas ja kuidas loodad sellele muutusele kaasa aidata?

Ma usun, et kõik muutused algavad meist endast ning läbi oma tegevuse ja eeskuju on võimalik muutustele kaasa aidata, mõnikord on selleks lisaks järjekindlusele vaja ka kõva annust jonnakust.

Raamat, film, etendus, podcast, inimene või muu sulle oluline mõjutaja, mis või kes sind inspireerinud ja teistelegi soovitaksid?

Mulle väga meeldib taskuhääling “Globaalsed eestlased”, mis oli vahepeal mõned aastad pausil, kuni alustas eelmisel aastal uuesti. Selles taskuhäälingus on alati väga inspireerivad külalised ja huvitavad lood.

Vaata lisa tulevikujuhtide arenguprogrammi kohta.