artikkel

Tulevikujuhid: Kadri

laine
Foto: Karl-Kristjan Nigesen

2020. aasta suvehakul alustas vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi esimene lend. Esitasime kõigile osalejatele viis küsimust. Saage tuttavaks, Kadri Kaarlep.

Kes sa oled ja millega tegeled?

Olen Kadri – naine, abikaasa, ema. Eks rolle on mul teisigi ja komme neid endale juurde soovida ning saada, erinevatesse gruppidesse kuuluda, on aastatega süvenenud. Viimane aasta minu elus on olnud selle poole pealt erakordne, täis väljakutseid ja muutusi, mida ma kaks aastat tagasi poleks osanud uneski näha. 

Suuremad muutused said alguse eelmise suve lõpus, kui tundsin, et peale pikka suve meie pere maakodus ma enam Tallinna tagasi pöörduda ei soovigi. Tunne, et just see elu siin maal on meie pere, eelkõige meie kolme lapse jaoks see õige, oli väga tugev. Olin juba aasta varem olnud MTÜ Järva-Madise Külaseltsi asutamise juures, püüdnud ka distantsilt selles ühenduses tegutseda, sinna panustada. Peale püsivalt “maakaks” saamist muutus võimalus külaseltsiga tegelemiseks veidi lihtsamaks ja peagi leidsin selles ühenduses suurepärase väljundi kogukonda panustamiseks ja seeläbi ka enda mitmekülgsemaks arendamiseks ning teostamiseks.

Olen aru saanud, et maal elades ei ole võimalik olla ainult tarbija ja võtja rollis. Nii on ehk mugav elada suurtes linnades, kus sinust üksi ei sõltu enamasti suurt midagi. Ei ole nii, et kui sina jõulupidu või jaanituld ei korralda, ei tee seda keegi. Väikeses külas võib nii elementaarne asi nagu seda on pakendikonteineri olemasolu või jõulupidu küla lastele sõltuda just ühest inimesest.

Maal elades tunnen endal teatud survet panustada. See surve ei ole üldsegi negatiivne, vastupidi, see on motiveeriv, innustav, tähendust andev. Ja mul on hea meel näha, et ma ei ole ainus, kes niimoodi tunneb ja mõtleb – meie külas on umbes 80 elanikku, külaseltsi kuulub hetkel umbes 25 inimest. See on väga hea näitaja! Kuna meil kõigil on erinevad anded ja huvid, siis me ka panustame nendest lähtuvalt erinevalt. Usun, et inimesed peaksidki järgima oma südame häält, tegema seda, mida nad armastavad – siis tuleb see ka kõige paremini välja. 

Alguses olin endaga konfliktis, sest tundsin, et peaksin tegema kõike, panustama igasse detaili. Nüüdseks olen aru saanud, et see pole ei võimalik ega vajalik. Minu huviks on eelkõige ürituste korraldamine, uue ja huvitava leidmine ning selle integreerimine meie küla ja piirkonna oludesse ja võimalustesse. Mõtlen pidevalt, kuidas me saaks tegeleda ettevõtmistega, mille kohta ehk alguses inimesed ütlevad, et sel pole nii väikses kohas mõtet või et ah, kes siia ikka tuleb ja kes teab, kas kohalikudki välja ilmuvad. Seni on ilmunud nii kohalikud kui kaugemalt tulijad!

Minu laiemaks eesmärgiks on aktiveerida ja kaasata võimalikult palju kohalikke elanikke, sealhulgas lapsi ja noori. Järelkasvuta pole ühelgi tegemisel ju mõtet. Meie külaseltsi ja ka minu enda viljakamad ajad on alles ees, hetkel me alles käivitume. Algus on olnud paljutõotav ja ma tunnen, et see on meie kogukonnale hästi mõjunud. Inimene, kes saab anda ja panustada, on õnnelik inimene. 

Miks liitusid tulevikujuhtide arenguprogrammiga ja mida loodad selle jooksul õppida? 

Tulevikujuhtide arenguprogrammiga liitusin, sest kõik seal pakutu oleks rääkinud nagu otse minuga, vaadanud mulle sügavalt silma ja öelnud, et tule! Ma tutvusin programmi sisuga ja ei suutnud uskuda, et selline võimalus on olemas. Kõik need küsimused, mis mul olid viimase aasta jooksul vabaühenduses tegutsedes tekkinud, oleksid nagu telepaatilisel teel arenguprogrammi koostajateni jõudnud. Ehk siis see pakkumine jõudis minuni väga õigel ajahetkel.

Hetkeks ma siiski kahtlesin, kartsin, et kui soovida minna teemadega süvitsi, siis võib see võtta liiga suure tüki minu pere ajast. Kuid pere oli toetav, seega kandideerisin. Olin äärmiselt üllatunud, kui osutusin valituks, ja minu üllatus ja imestus suurenesid veelgi meie esimesel kohtumisel. Meie grupis on inimesi, kelle ees ma esimesest hetkest alates tunnen suurt aukartust – nüüdseks ehk mitte küll enam kartust, vaid imetlust. Meie grupis on inimesi, kes on end täielikult vabaühendustele pühendanud, kelle eesmärk ei ole ei väiksem ega suurem kui muuta maailma. Mul on suurepärane võimalus õppida mitte ainult meie koolitajatelt, vaid ka kogu grupilt.

Võin üsnagi kindlalt väita, et taoliste inimestega ma ei oleks ehk ilma arenguprogrammita kunagi kohtunud ja see on suur kingitus, mille üle mul on väga hea meel. Ma õpin nende käest igal korral, kuidas olla avatum, sallivam, parem inimene. Olen nii tänu koolitajatele kui oma kaaslastele õppinud nägema suuremat pilti ja üksikisiku panuse olulisust. Kui ma enne kirjeldasin, kuidas suurlinnas pole üksikisiku tegutsemisel ehk väga suurt olulisust, siis arenguprogrammis olen saanud juurde ka uue vaate – jah, kohati ehk pole, ent samas võib üks inimene muuta maailma. Ma pidin selle arusaamiseni jõudmiseks lärmist ja massist eralduma ning saama arenguprogrammi grupi liikmeks. Nii et mida ma loodan õppida? Loodan õppida, kuidas muuta maailma. 

Millist muutust tahaksid Eesti ühiskonnas või maailmas laiemalt enim näha?

Eesti ühiskonnas tahaks näha nihet vastutuse võtmise suunas. Tahaks näha, et inimesed mõtleksid, et nad on olulised ja et nende tegutsemisest – ja veel enam mittetegutsemisest – sõltub palju. Me peame mõistma, et vaikimist võib tõlgendada nõusolekuna – kui sulle ei meeldi, mis toimub, mida keegi sulle ütleb või teeb, mida kellelegi teisele sinust nõrgemale öeldakse või tehakse, siis ütle seda. Kaitse end ja teisi! Tahan näha kodanikuaktiivsuse kasvu, kogukonnas kaasarääkimise ja kaasalöömise normiks muutumist. Tahan, et inimesed ei ütleks, et antagu, tehtagu, olgu! Tahan, et inimesed annaks, teeks ja oleks.

Meil on kombeks ise midagi tegemata kritiseerida neid, kes teevad. Jah, kes teeb, sel juhtub. Muidugi sa ei ebaõnnestu, kui sa midagi ei tee! Miks kritiseerida valitsust või riiki, kui sa ise ei käinud valimas? Miks halvustada kellegi korraldatud üritust, kui sa ise pole käsi külge löönud? Miks öelda, et tehti valesti, kui sa ei ole öelnud, mis on su ootused ja kui sa pole oma ootuste realiseerumisele ise kuidagi kaasa aidanud?

Maailmas laiemalt tahaks näha, et lõpeks inimkonna enda tekitatud kannatused ja valu. Et inimesed ei pigistaks silma kinni olukorras, kus nende valikud võibolla kuskil kaugel kellelegi otseselt liiga teevad. 

Kas ja kuidas loodad sellele muutusele kaasa aidata?

Soovin laiendada enda silmaringi ja tõsta teadlikkust, kasvatada enda kodanikuaktiivsust ja -julgust. Tunnistan, et olen isegi alles selle tee alguses. Väga raske on mingeid mustreid muuta, hakata teistmoodi mõtlema, nägema end mitte ainult mutrikesena suuremas masinavärgis, vaid potentsiaalse panustajana. Loodan, et suudan luua muutust oma kogukonnas, aidata kaasa panustamist ja tegutsemist väärtustava mõtteviisi juurutamisele. Maailm ju koosnebki väikestest kogukondadest. Kui muudame elu oma kogukonnas paremaks, siis küll see maailmgi tasapisi muutub. 

Raamat, film, etendus, podcast, inimene või muu sulle oluline mõjutaja, mis või kes sind inspireerinud ja teistelegi soovitaksid?

Viimane aasta on olnud minu jaoks mitmeski mõttes eriline. Vahetasin elukohta, tegin karjäärimuutuse, olen tutvunud paljude uute ja inspireerivate inimestega, osalenud kokkusaamistel ja koolitustel, saanud erinevate uute gruppide liikmeks. Raske on välja tuua seda üht ja ainsat, kes või mis mind enim mõjutanud on. Praegu tunnen, et kõige suuremat muutust minus on esile kutsumas just need inimesed ja nende kogemused, lood, millest viimasel ajal osa olen saanud.

Kuigi ma armastan väga raamatuid ja pean lugemist üheks oma suurimaks kireks, arvan ma, et ükski raamat ei saa jätta ühte inimesse sellist jälge nagu suudab teine inimene ja tema lugu. On muidugi lugusid, mille autor on suutnud raamatusse kirja panna viisil, et see saab osaks sinust ja kõigist, kes seda loevad. Niimoodi tunnen ma, et Vargamäe lähistel elades on iga siinse inimese lihasse ja luusse tõe ja õiguse, aga eelkõige töö iha sisse kodeeritud. Kui ma midagi julgen soovitada, siis soovitangi ümbritseda end inspireerivate inimestega, kes aitavad hoida meeli ja maailma avatuna. Lugege palju ja õpetage ka oma lapsed raamatuid armastama, siis ei ole nende maailm kunagi liiga kitsas. 

Vaata lisa tulevikujuhtide arenguprogrammi kohta.