artikkel

Tulevikujuhid: Kristi

laine
Foto: Karl-Kristjan Nigesen

2021. aasta sügisel alustas vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi teine lend. Esitasime kõigile osalejatele viis küsimust. Saage tuttavaks, Kristi Rillo.

Kes sa oled ja millega tegeled?

Olen Kristi, Oskar Lutsu järgi pärit Paunverest. Peale keskkooli lõpetamist viis tee mind Tartusse, kus olen lõpetanud Maaülikooli ettevõtluse ja ökonoomika eriala, töötanud riigiametis. Seejärel leidsin valdkonna, mis kõnetab ja on südamelähedane siiani – astusin Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžisse tervisedenduse erialale.

Tervisedendus ja valdkonnad, mis keskenduvad inimeste turvalisuse tagamisele, haavatavuse vähendamisele ning humaansusele ongi olnud viimased 16 aastat minu töö sisuks, kuna panustan maailma suurimas vabatahtlikus humanitaarvõrgustikus, Punases Ristis. Jõudu ja enesekindlust, aga ka enesessevaatamise võimalusi olen leidnud nii meditatiivsetelt reisidelt Indiasse kui ka tegeledes vibuspordiga.

Miks liitusid tulevikujuhtide arenguprogrammiga ja mida loodad selle jooksul õppida?

Kandideerima insipireeris mind arenguprogrammi kompaktsus ja lähtumine vabaühenduste juhi kompetentsi mudelist. See tundus esmapilgugl isegi natukene uskumatu, et kokku on pandud nii fokusseeritud programm, ning olles lugenud I lennu lõpetamisest, teadsin kindlalt, et võimaluse avanedes soovin samuti programmi läbida.

Olgugi, et ka mu praeguses ametinimetuses kajastub sõna “juht”, ei ole ma endast mõelnud kui juhist selle tavapärases tähenduses. Pigem soovin luua keskkonna ja parimad võimalused meeskonnale ideede realiseerimiseks ja eesmärkide täitmiseks. Inimestekeskne lähenemine on minu valik, kuna mulle on oluline inimeste heaolu, koos õppimine, arenemine ja proovimine panustada igapäevaselt sellesse, et tiimil silm säraks. Selle tee käimiseks vajan ka ise tööriistu, olgu nendeks siis põhjalikumad teadmised enese- või ajajuhtimisest, aga ka sõnumiseadmise reeglitest ehk kommunikatsioonist. Just neid igapäevaselt vajalikke tööriistu, ja mitte ainult tööalaselt, programm pakubki. Senisest avaramat pilti loodan saada ka huvikaitse teemadel.

Kindlasti ei tasu alahinnata programmi olulist ja vajalikku lisandväärtust – kõigile osalejatele on kaasa antud isiklik teejuht mentori näol, kellega peetud arutelud laiendavad silmaringi, avardavad maailmapilti ning aitavad suurel määral seada eesmärke, mille poole püüelda.

Millist muutust tahaksid Eesti ühiskonnas või maailmas laiemalt enim näha?

Olen vägagi nõus Benjamin Franklini mõttega, et pigem näputäis ennetust kui peotäis ravi ning usun ennetava käitumise jõusse. Samuti soovin, et igapäevaelus oleks rohkem märkamist ja vähem eeldamist ning hinnangute andmist. Soovin omaltpoolt anda panuse, et ükski abivajaja et jääks abita põhjusel, et kõrvalseisjad ei märka või ei hooli.

Kas ja kuidas loodad sellele muutusele kaasa aidata?

Olles oma tööülesannetes külastanud paljusid koole ja koolieelseid õppeasutusi ja viinud läbi esmaabikoolitusi erinevate sihtrühmade hulgas, olen alati pidanud vajalikuks käsitleda ohutusalaseid teemasid, keskendudes esmalt ennetusele ning inimeste märkamisele ning seejärel tagajärgedega tegelemisele ehk esmaabioskuste õpetamisele.

Lisaks otsesele suhtlusele annan enda panuse eakohaste esmaabialaste metoodikate ja praktikate väljatöötamisele. Usun, et järjepidev ja sihikindel ennetusvaldkonna arendamine aitab luua meie ümber hoolivama kogukonna ja ühiskonna.

Raamat, film, etendus, podcast, inimene või muu sulle oluline mõjutaja, mis või kes sind inspireerinud ja teistelegi soovitaksid?

Itaalia humooriklassika “Fantozzi contro tutti”. Film aitab jõuda tõdemusele, eriti just raskematel hetkedel, et tegelikult on meil kõigil kõik hästi.

Kinnituse, et vaatamata raskustele ja ühiskonnas seatud normidele on sihi ja eesmärgi korral olemas ainult võimalused, mitte vabandused, annab dokumentaalfilm moeajakirja loojast “Aenne Burda-moemaailma ärigeenius”.

Vaata lisa tulevikujuhtide arenguprogrammi kohta.