artikkel

Tulevikujuhid: Maria

laine
Foto: Karl-Kristjan Nigesen

2020. aasta suvehakul alustas vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi esimene lend. Esitasime kõigile osalejatele viis küsimust. Saage tuttavaks, Maria Laanjärv.

Kes sa oled ja millega tegeled?

Töötan hetkel kommunikatsioonibüroos, kus aitan erinevatel era-, avaliku ja kolmanda sektori klientidel oma tegevustest arusaadavalt rääkida ja sõnumeid mõjusalt edastada. Minu taust on terviseteadustes, olen õppinud füsioteraapiat ja terviseedendust. Varem olen töötanud Vabaühenduste Liidus ja olnud vabatahtlikuna tegus mitmes vabaühenduses. Tunnen huvi ühiskonnas toimuva vastu ning tahan oma tegevusega maailmas midagi paremaks teha.

Miks liitusid tulevikujuhtide arenguprogrammiga ja mida loodad selle jooksul õppida?

Mulle meeldib pidevalt midagi uut õppida ja edasi liikuda. Kui tulevikujuhtide programm välja kuulutati, olin just lõpetanud magistriõppe Tallinna Ülikoolis ja seega tekkis vaba aega järgmise arenguprogrammi jaoks ning otsustasingi kandideerida. Töötasin Vabaühenduste Liidus ajal, kui programmi välja arendamine algas, ning tundsin kohe, et see on midagi mulle. Minu ootus on, et programmi läbimine annaks mulle juurde julgust ja enesekindlust võtta vastu uusi väljakutseid, mis nõuavad senistest töödest enam ka juhtimist ja vastutuse võtmist. Loodan saada kogemusi inimeste juhtimise osas, arendada oskust strateegiliselt mõelda ning saada teadmisi finantside juhtimisest vabaühendustes.

Millist muutust tahaksid Eesti ühiskonnas või maailmas laiemalt enim näha?

Maailmas üleüldiselt tahaks näha, et inimesed hakkaks keskkonda ja loodust rohkem väärtustama ning oleks huvitatud sellest, kuidas igaüks oma igapäevaste valikutega hea elukeskkonna säilimisele kaasa saab aidata. Sooviksin, et õpiksime elama rohkem loodusega kooskõlas, ei reostaks ega raiskaks nii palju ressursse, et ka järeltulevatel põlvkondadel oleks meie planeedil hea elada.

Eesti inimeste puhul tahaksin lisaks näha rohkem terviseteadlikkust ja vastutuse võtmist oma tervisekäitumise eest. Meie tervishoiusüsteemis kulub palju ressurssi välditavate probleemide lahendamiseks ning rahvastiku vananedes muutub koormus tervishoiule üha suuremaks. Nii füüsilise kui vaimse tervise hoidmiseks saab inimene ise üksjagu ära teha ja seeläbi paljusid probleeme ennetada. Paraku on muutusi raske saavutada, kuna need eeldavad, et inimesed mõtleks rohkem ette ja oleks valmis täna mõnest hüvest loobuma, et tulevikus mõnd teist hüve saada.

Kas ja kuidas loodad sellele muutusele kaasa aidata?

Tegelen tööalaselt mitmete projektidega, mille eesmärk on tõsta teadlikkust ja suunata inimesi tegema keskkonnasõbralikumaid ja tervislikumaid valikuid, samuti loodan olla eeskujuks ja mõjutada selles suunas sõpru-tuttavaid. Lisaks hakkan arenguprogrammis läbi viima üht projekti, mille kaudu loodan anda oma väikese panuse jätkusuutlikuma tuleviku heaks.

Raamat, film, etendus, podcast, inimene või muu sulle oluline mõjutaja, mis või kes sind inspireerinud ja teistelegi soovitaksid?

Dylan Marroni podcast „Conversations with People Who Hate Me“, eriti selle esimesed osad. Tegu on väga huvitavate vestlustega, mis illustreerivad hästi, kuidas teist inimest empaatiliselt kuulates ja temaga rahulikult arutledes hakkavad kaks algselt täiesti erineval seisukohal olevat inimest üksteist mõistma.

Mõjutajana tooksin veel välja Sam Harrise, kelle raamatuid, podcaste, artikleid ja meditatsiooniäppi julgen teistelegi soovitada. 

Vaata lisa tulevikujuhtide arenguprogrammi kohta.