artikkel

Tunnusta noortevaldkonna tegijaid

laine
31. oktoober 2022
Foto:

Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad üles esitama kandidaate iga-aastasele noortevaldkonna tunnustuskonkursile Noorte Heaks Tänu, et tõsta esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning mõjukaid algatusi nii kohalikul, üleriigilisel kui rahvusvahelisel tasandil.

Tunnustuskonkursile saavad kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud üheteistkümnes kategoorias:

 • Aasta noorsootöötaja
 • Aasta tegija huvihariduses või -tegevuses
 • Pikaajaline panus noortevaldkonda
 • Aasta noore tegu
 • Aasta noortesõbralik kohalik omavalitsus
 • Aasta noortekeskus
 • Aasta huvihariduse või -tegevuse pakkuja
 • Aasta noorteühendus või noorte osaluskogu
 • Aasta noortemalev või -laager
 • Aasta noortesõbralik või nutikas tegu
 • Aasta noortevaldkonna sõber

Kandidaate saavad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud 3. oktoobrist kuni 14. novembrini 2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi Konkursiveebis.