artikkel

USAID kodanikuühiskonna jätkusuutlikkuse indeks 2021

laine
19. detsember 2022
Foto:

Koostöös USAID-iga on valminud 2021. aasta kodanikuühiskonna jätkusuutlikkuse indeksi raport (CSOSI). Võrreldes varasemate aastatega Eestis suuri muutusi märgata ei ole, kuid meie rõõmuks on eestkoste ja huvikaitse valdkonnas Eesti tulemus võrreldes varasemate aastatega paranenud. Raport toob välja mitu 2021. aastal rakendunud muutust, mille välja töötamisse on oma märgatava panuse andnud vabaühendused ja mis on tugevdanud vabaühenduste rolli poliitikakujundamises: valitsus kiitis heaks lobistidega suhtlemise hea tava, Sidusa Eesti Arengukava 2021-2030 ja selle alaeesmärgi “Kogukondlik Eesti”. Lisaks toob raport välja juba varasemad ja pikemaajalisemad tegevused nagu rahvaaalgatuse portaal ja vabaühenduste tegevused valimisdebattide sisulisemaks suunamisel, nt Praxise, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Väitlusseltsi projekt “Märka suslikut” või Loomuse valimiskompass märkamaks loomasõbralikke poliitikuid. 

Loe täispikka raportit Eesti kohta siin.