Uudised

Usuühingud pääsesid üldkoosoleku allkirjalehest

laine uudised-laine
12. jaanuar 2018
Jaanuarist jõustus kirikute ja koguduste seaduse muudatus, mille järgi ei pea usuühingud äriregistri avalduse juurde lisama enam üldkoosoleku protokolli ega ka osalenute allkirjalehte.

Muudatuse taustaks on põhiseadus, mille § 42 ei luba riigil talletada andmeid inimeste usuliste veendumuste kohta. Seninõutud dokumentidest näeb aga MTÜ liikmete nimesid, mida peetigi vastavate andmete kogumiseks. Vastava ettepaneku tegi Riigikogule justiitsministeerium juba suvel.

Praktikas ei küsinud äriregister neid papreid juba mitu aastat, ent mullu leidsid registriametnikud, et tegelikult peaks ikka seadust täitma. Nii surutigi muudatus parlamendis perekonnasisutoimingute jt seadusi muutva kobareelnõu lõppu ja jõustus 1. jaanuarist 2018.

Eriti allkirjaleht on praktikas kõigile MTÜdele ülitülikas nõue, mille kaotamist taotleb EMSL ühinguõiguse revisjoni käigus. Piisata võiks kahe allkirjaga protokollist ja muus osas usaldada MTÜsid rohkem.

Lisa: alari@heakodanik.ee