Uudised

ÜTLE: kuidas Eesti konkurentsivõimet parandada?

laine uudised-laine
11. aprill 2016

Riigikantselei koostöös Euroopa Komisjoniga palub osalema Eesti konkurentsivõime kava “Eesti 2020” uuendamises. 

Nagu igal kevadel, nii ka nüüd vaadatakse üle, kuis edeneb konkurentsivõime kavas seatud sihtide suunas liikumine ning olulisemate meetmete elluviimine. Aprilli lõpus võtab Vabariigi Valitsus uuendused oma lauale koos valitsuse tegevusprogrammi, riigi eelarvestrateegia ja stabiilsusprogrammiga. Uuendamise käigus ei muudeta kava eesmärke ja seatud sihte (kehtivad aastani 2020), küll aga korrigeeritakse meetmeid ja tegevusi, mida nende sihtide täitmiseks tehakse. 

Mõned muudatused on kindlasti vajalikud, näiteks kasvõi selleks, et suudaksime Eestis tegeleda suutlikumalt Euroopa Komisjonigi viimases raportis välja toodud kolme struktuurse probleemiga: 

  • tööealise elanikkonna vähenemine põhjustab pingeid tööturul
  • suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal on suurenenud 21,8%
  • kohalike omavalitsuste võimekus teenuseid pakkuda on madal

Nii, vabaühendused, mis me saame nende probleemide lahendamiseks ette võtta ja nii riigi konkurentsivõime paranemisele kaasa aidata?

Ettepanekuid meetmete ja tegevuste korrigeerimiseks on oodatud. Soovitusena öeldi kaasa, et energiat ei ole mõtet panna “maast lahti ettepanekutele”. Aga võib-olla on vabakonnas häid mõtteid selleks, et elukestvas õppes osaleks rohkem inimesi, noorte töötus oleks väiksem. Ja võib-olla midagi veel. 

Hetkel kehtiv konkurentsivõime kava ja selle tegevuskava leiab Riigikantselei kodulehelt: https://riigikantselei.ee/et/konkurentsivoime-kava-eesti-2020 

Rohkem infot saab:
Henry Kattago
strateegiadirektori asetäitja
Riigikantselei
+372693 5629