Uudised

ÜTLE: Millist juhendamist vajab valitsus paremaks kaasamiseks?

laine uudised-laine
15. august 2016

Lähinädalatel tuleb välja öelda, kuidas sinu meelest saab Euroopa Komisjon huvirühmi senisest paremini poliitikakujundamisse kaasata. Ütle otse või ütle läbi EMSLi.

Euroopa Komisjon valmistab liikmesriikidele ette juhendit sellest, kuidas kaasata huvirühmi poliitikakujundamisse sisukamalt, tõhusamalt ja mõistlikumalt. Eesmärk on nii julgustada kui edendada aktiivsemat dialoogi, parandada konsultatsioone ning luua rohkem koostöövõimalusi kodanikuühiskonna ja võimu vahel. Juhendi esimene tekst on avalikul konsultatsioonil ning koostajad ootavad sellele tagasisidet septembri alguses. Tagasisidet küsitakse avaliku sektori asutustelt nagu ministeeriumid, valitsusasutused, kohalikud omavalitsused, aga muidugi ka vabakonnalt, sh mitteformaalsetelt  võrgustikelt.

Kui teksti sisse vaadata, siis teeb see järgmist:

– kirjeldab juhendi sisu ja täpsustab mõisted;

– täpsustab üldised põhimõtted, mida kaasamisel järgida;

– tuletab liikmesriikidele meelde nende kohustused kaasamiseks võimaluste loomisel;

– kirjeldab avaliku võimu teostajatele nõudeid kaasamise korraldamisel, seda koostöö erinevatel tasanditel: ligipääs informatsioonile, konsultatsioonid, dialoog, partnerlus ja koostöö otsustamisel.

Juhendiprojekti lugedes ja tagasisidet andes võiks mõelda järgmisele:

– kas on probleeme, mida oleme Eestis poliitikakujundamises osaledes kogenud, kuid mille ärahoidmiseks juhend suunist ei anna? Mida tuleks valitsustele sisukamaks kaasamiseks ette kirjutada?

– kas meil on kaasamisest häid näiteid, mida juhendi tarbeks saaks üldistada?

– kuidas parandada juhendit nii, et see annaks liikmesriikide avaliku võimu asutustele piisavalt praktilist nõu ning selged juhised? Kuidas vältida liigset üldsõnalisust?

EMSL räägib lähiajal oma tagasiside läbi huvitatutega liikmeskonnast. Kes sellesse dialoogi ei pruugi sattuda, kuid tahaks kaasa rääkida, andke oma huvist ja/või ettepanekutest enne augusti lõppu märku info@ngo.ee. Oma kommentaarid ja ideed võib saata konsultatsiooni korraldajatele loomulikult ka otse. Sel juhul oodatakse neid CDDG@coe.int hiljemalt 4. september 2016.

Dokumenti ennast näeb siin: http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/CDDG/Guidelines-civil-society-consultation_en.pdf