Uudised

Uuendusmeelseid lõimijaid oodatakse preemiat taotlema

laine uudised-laine
11. september 2017
Integratsiooni Sihtasutus soovib tunnustada lõimumisvaldkonna arenduspreemiatega neid era- ja juriidilisi isikuid, kes on 2016. ja 2017. aastal kaasanud eri rahvustest inimesi innovaatiliselt koostöötegevustesse. Arenduspreemiate fond on 3000 eurot.

Lõimumist käsitletakse kui teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis panustab ühiskonna arengusse, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ning toetavad demokraatlikke väärtusi.

Arenduspreemiad antakse välja kolmes kategoorias:

– Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.

– Koostöö soodustamine eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanike vahel eesmärgiga tihendada kogukondade vahelisi kontakte. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.

– Lõimumist toetava arvamuse kujundamine meediaprojektide või arvamusliidrite algatuste kaudu. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.

Sel aastal antakse esmakordselt välja ka Balti riikide integratsiooni auhind, et tunnustada projekti või tegevust, mis mõjutas lõimumisvaldkonna arendamist ja jätkusuutlikkust ühiskonnas tervikuna. Sellele auhinnale saavad kandideerida ka Läti ja Leedu parimad lõimumisvaldkonna projektid – neid  esitavad Läti Vabariigi Kultuuriministeerium ja Leedu Vabariigi valitsuse juures asuv rahvusvähemuste amet. Balti riikide Integratsiooni auhind on mitterahaline.

Hindamisse kaasatakse seekord rahvusvahelised eksperdid, kes osalevad 16.-17.11.2017 Integratsiooni Sihtasutuse rahvusvahelisel lõimumiskonverentsil.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. september 2017. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita vastav taotlusvorm, mis asub Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel alajaotuses ’Konkursid’.

Integratsiooni Sihtasutus annab lõimumisvaldkonna arenduspreemiaid välja alates aastast 1999 ja meediapreemiaid aastast 2009. Lõimumisvaldkonna arenduspreemiate väljaandmist rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisateave:
Kristina Pirgop,
Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonnajuht,
tel 659 9024,
e-post kristina.pirgop@integratsioon.ee