Uudised

Uuring igaühe rollist turvalisuse tagamisel kogukonnas

laine uudised-laine
24. oktoober 2016

Siseministeeriumi tellitud ja uuringufirma Saar Polli läbiviidud uuringust „Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses – igaühe panus turvalise elukeskkonna loomisel ja tagamisel“ selgub, et Inimesed mõistavad üha enam oma rolli turvalisuse tagamisel

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõuniku Eimar Veldre sõnul on inimeste hoiakud muutumas ning üha enam mõistetakse oma rolli turvalisuse tagamisel kogukonnas. „Näiteks inimeste endi aktiivsust kodukoha turvalisuse tagamisel pooldab pigem või täielikult tervelt 44%, mis on oluliselt rohkem kui 2013. aastal. 67% vastanutest lööks vabatahtlikuna kaasa just soovist muuta oma kodukoht turvalisemaks, näiteks osaledes naabrivalves,’’ lausus Veldre.

Veldre nendib, et jätkuvalt on vähe kaasatud sihtrühmaks Harjumaa ja Ida-Viru muukeelsed elanikud, kellel on keskmisest kõrgem huvi vabatahtliku pääste ja abipolitseinike tegevuse vastu. „Tulevikus peame oma teavituse sihistama muukeelsetele elanikele, sest vabatahtlik tegevus võib kujuneda parimaks viisiks siduda venekeelne kogukond Eesti ühiskonna ja riigiga,’’ ütles ta.

Eimar Veldre lisas, et kuigi usaldus vabatahtliku pääste, abipolitseinike ja naabrivalve suhtes on aja jooksul tõusnud, siis teadlikkus nendest on jätkuvalt madal. „Peame avalikkust senisest enam teavitama siseturvalisuse vabatahtlikke tegevusvormidest. Olulisel kohal peaksid olema tunnustusüritused, värbamiskampaaniad ja teavitusüritused kindlatele sihtrühmadele. Vabatahtlike värbamisel ja tegevuse tutvustamisel peame senisest enam saama kontakti kogukondades aktiivsete tegijate ja eestvedajatega,’’ sõnas Veldre.

Siseministeeriumi tellimusel viis avaliku arvamuse uuringu läbi sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll. Uuringu läbiviimist rahastati 50% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 50% ulatuses siseministeeriumi eelarvest.

Uuringu terviktekstiga on võimalik tutvuda siseministeeriumi veebilehel: https://www.siseministeerium.ee/et/uuringud

Siit leiad uuringu tulemused. 

Lisainfo:
Eimar Veldre
korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
5902 2111