Uudised

Uuring: Piiriülene korruptsioon Venemaa ja EL-i riikide vahel toidab totalitarismi

laine uudised-laine
21. jaanuar 2016

Venemaa ja Euroopa Liidu riikide vaheline piiriülene korruptsioon toidab otseselt totalitaarse režiimi elujõudu Venemaal, kinnitavad Venemaa “musta raha” liikumist käsitlevate raportite autorid Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Oma kahes raportis Venemaa “musta raha” liikumisest Euroopa Liidus ja piiriülesest korruptsioonist kirjeldavad autorid, Euroopa Liidu-Venemaa Kodanikuühiskonna Foorumi eksperdid, piiriülese korruptsiooni mõistet ja ulatust ning annavad ülevaate Venemaa suurettevõtete tehingutest Euroopa Liidu partneritega, ettevõtjate ja poliitikutega. Raportite uuringurühma juht Andrei Kalih rõhutas esitlusel, et nende eesmärk pole heita varju kõigile piiriülestele finantstehingutele ega õõnestada riikidevahelisi majandussidemeid.

Konkreetsemalt keskendutakse uuringutes kahele ettevõttele, Nordstreami arendava Gazpromi sidemetele euroliidu liikmesriikide valitsustega ning raudteeveeremeid ja -seadmeid tootva Transmashholding sarnasele tegevusele. “Viimasel paarikümnel aastal on Euroopa Liidu riikide osalusel käivitatud Venemaal hulk hämaraid äriprojekte. Selgub, et nii mõnedki Euroopa rahamaiad ärimehed teenivad Venemaalt hõlptulu, sellal, kui Venemaa saab oma raha Euroopas puhtaks pesta,” rääkis Kalih.

“Piiriülene korruptsioon on tinginud sõltumatu kohtuvõimu ja teiste demokraatlike institutsioonide lagunemise ning tugevdanud totalitaarset režiimi Venemaal. Kui küsite minult, mida teha demokraatlike reformide heaks Venemaal ära, siis on vastus lihtne – nõudkem oma riikide osalust võitluses piiriülese korruptsiooniga. Siin on roll nii eri riikide uurimisorganitel, poliitilisel tahtel kui ka ajakirjandusel,” lisas Kalih.

Uuringuid esitles Avatud Eesti Fond koostöös Euroopa Liidu-Venemaa Kodanikuühiskonna Foorumi, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja Euroopa Komisjoni esindusega.

Mõlemad raportid on allalaetavad Avatud Eesti Fondi kodulehel.