Uudised

Uus Euroopa Lepe: Euroopa Liit vajab reforme juba käesoleval aastal

laine uudised-laine
17. jaanuar 2018
Täna esitletakse Tallinnas Euroopa fondide algatatud aruteluseeria Uus Euroopa Lepe (New Pact for Europe) lõppraportit “Re-energising EU: a Package Deal for the EU27”, mille sisuks on soovitused Euroopa Liidu poliitikakujundamise parandamiseks.

European Policy Centre’i koostatud raport pakub julgeoleku-, majandus-, sotsiaal- ja rändeküsimustes välja nn win-win stsenaariumi, millest võidaksid nii Euroopa Liit tervikuna kui selle liikmesriigid eraldi. Muuhulgas mainitakse raportis, et edukaks tegutsemiseks tuleks soovituste järgi käituda võimalikult kiiresti.

Tegu on NPE algatuse kolmanda ja viimase raportiga, mis koondab alates 2013. aastast 17 Euroopa Liidu liikmesriigis läbi viidud 120 arutelus sündinud ettepanekuid. Konkreetsete soovitusteni jõudmiseks oli 2016.-2017. aastal võtmeroll kümnel liikmesriigi ekspertgrupil üle Euroopa (Eesti, Soome, Poola, Slovakkia, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Portugal, Itaalia, Kreeka). Neist igaühes osales paarkümmend eksperti erinevatelt elualadelt. Arutelulaudade taha kogunesid vabaühenduste eestvedajad, kodanikuaktivistid, teadlased, ajakirjanikud ja poliitikud. Lisaks ühisele lõppraportile valmisid kõigil osalejariikidel ka eraldi kokkuvõtted.

“Tänapäevane Euroopa Liit on massiivne ja keeruline struktuur, kus ühiste konsensuslike lahenduste saamiseks ja erinevate huvigruppide kaasamiseks tuleb teha suuri jõupingutusi. Siiski on Uue Euroopa Leppe aruteluseeria mudelina väga hea näide, kuidas altpoolt üles ja lahendustele keskendudes on Euroopa tuleviku osas võimalik leida ühisosa,” märkis Eestis protsessi tööd juhtinud Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Fondi korraldatud arutelu toob kokku pädevad eksperdid nii meilt kui mujalt. Raportit esitleb European Policy Centre’i analüütik Yann-Sven Rittelmeyer. Sellele järgneb debatt, kus sõna saavad mõttekoja Political Capital juht ja analüütik Péter Krekó; veebruari algusest ICDSi alla kuuluvat Eesti Välispoliitika Instituuti juhtima suunduv Kristi Raik; välisministeeriumi nõunik, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse endine juht Hannes Rumm ja ajakirjanik Ahto Lobjakas. Modereerib Avatud Eesti Fondi kaudu Eestis NPE projekti koordineerinud Andrei Liimets.

Projekti partneriteks olid mitmed suured euroopalike väärtuste ja kodanikuhariduse eest seisvad fondid nagu Bertelsmanni Fond, Kuningas Baudoini Fond, BMW Herbert Quandti Fond, Calouste Gulbenkiani Fond ning  Open Society Foundations.

Üritus toimub kell 13-15 Euroopa Liidu Majas inglise keeles ja sünkroontõlketa; otseülekande teeb Postimees.

Lisainfo:

Jete Aljasmäe
jete@oef.org.ee
615 5700

Meediapäringud:
Mari Roonemaa
+37256454598
mari@oef.org.ee