Uudised

ARVA: Milleks kasutada Norra, Liechtenstein ja Islandi raha?

laine uudised-laine
9. juuni 2016

Norra, Liechtenstein ja Island ootavad arvamusi uue 2014-2021 rahastusperioodi valikute osas.

Valdkondadena on uuel perioodil plaanis käsitleda inimõigusi, vähemuste õigusi, vähendada ksenofoobiat ja diskrimineerimist, aidata aktiivseid kodanikke ja suurendada osalemisvõimalusi, tugevdada keskkonnapoliitikat ja tuua esile globaalse soojenemisega seotut. Ka sooline võrdõiguslikkus ja vägivalla ennetamine on prioriteetideks.

Anna rahastavatele riikidele teada, mida arvad plaanitavast vabaühenduste ja demokraatia arenguga seoses, mida teisi valdkondi silmas pidades ning kuidas suhtud juba tehtud valikutesse ja veel õhus olevasse. Mis meetmeid ootaksid, mille juures on sul isiklik huvi ja kas tingimused võimekuse arendamise või noorte kaasamise juures on sobivad?

Konsultatsioonile saab vastata siin ja planeeritavast pikemalt lugeda väga huvitavast Blue Bookist. Kui eelistad oma mõtteid meie kaudu esitada, kirjuta siim@ngo.ee.