artikkel

Vabakonna suvekool 2023

laine
19. mai 2023
Foto:

Ka selle aasta augustis on vabaühenduste inimesed oodatud vabakonna suvekooli. Kohtume 17.-18. augustil Pärnumaal Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskuses.

Suvekoolis osalemiseks osta pilet Fientast

Selleks, et iga osaleja saaks suvekoolist seda, mida tal kõige rohkem vaja on, saab igaüks valida kolme suuna vahel. Valitud suunast lähtuvalt on üles ehitatud kogu esimene suvekooli päev. Teemad, mille vahel valida on: 

  • Muutuste juhtimine globaalsetes trendides 

Kodanikuühiskonna üks toimimise aluseesmärk on muutuste juhtimine. Vananev ühiskond, linnastumine, hajusad meeskonnad, geopoliitilised väljakutsed – need on vaid mõned näited tänastest ühiskondlikest väljakutsetest. Kuidas neis väljakutsetes võimalusi luua? Kuidas juhtida muutuseid edukalt, strateegiliselt ja maailmaga kaasas käies?  

Selles suunas vaatame koos, mis on tõhusad ja mõjusad muutuste juhtimise tööriistad. Mõtleme, mis on need tugevused, millele oma tegevusvaldkondades toetuda: meeskond, protsessid, väärtused, kokkulepped. Mis struktuurid peavad olema paigas, et organisatsioon tuleks erinevate väljakutsete ja kriisidega toime?

  • Huvide kaitsmine avatult valitsedes    

Selle suuna fookuses on ühenduste huvikaitse võimekus ja strateegiline partnerlus. Mida selleks vaja on, mis kriteeriumid peavad olema ühingul täidetud? Millega tõestab ühing oma suutlikkust olla hea partner? Osalejad saavad mõelda enda organisatsiooni võimekusele, aga peavad lahendama ka ülesandeid teiste ühingute perspektiivist. Mõtleme organisatsiooni hindamisele ja välise toe vajadustele. Lisaks käsitleme ka mõisteid nagu läbipaistvus, sisedemokraatia, hea kaasamine ja sisendikorje, tõenduspõhine huvikaitse jne. Selle suuna osalejad vaatlevad koos väljakutseid, mis organisatsioonidel võivad ette tulla, ja leiavad koos ka võimalikke lahendusi.  

  • Jätkusuutlik maailmamuutmine läbi enesejuhtimise  

Selle suuna fookus on enda hoidmine olukorras, kus pidevalt kulub energiat tulekahjude kustutamisele. Alati on midagi, millega on kiire, mis nõuab kohest tähelepanu ja sekkumist. Kuidas aga selles olukorras hoida ennast ja oma tassi täidetuna ning tegutseda valdkonnas jätkusuutlikult ja ülekoormust vältides? Võtame hetke, et kaugemale astudes hinnata juba tehtud tööd ja planeerida edaspidist seades endale prioriteedid ja saavutatavad eesmärgid. Töötame välja nii lühi- kui pikaajaliste enesehoiutehnikate ja võtete panga, mille poole pöörduda, kui orav rattas liialt kiiresti jooksma ning siht silme eest kaduma hakkab . 

Esialgne päevakava (täpsustub üritusele lähemal)
Neljapäev, 17. august
11.00 – 11.30 – kogunemine
11:30 – 12:00 – tutvumine, sissejuhatus
12:00 – 13:00 – lõuna
13:00 – 15:00 – tegevussuund 1. osa
15:00 – 15:30 – paus
15:30 – 17:30 – tegevussuund 2. osa
17:30 – 18:00 – paus
18:00 – 19:00 – õhtusöök
19:00 – saun ja vabas vormis võrgustumine

Reede, 18. august
08:00 – 09:00 hommikusöök
09:00 – 10:30 tegevussuundade kokkuvõtted
10:30 – 11:00 paus
11:00 – 12:30 kuidas siit edasi?

Suvekooli toimumist toetab Aktiivsete Kodanike Fond.