artikkel

Vabatahtlike päevaraha ongi augustist maksuvaba

laine
Alari Rammo 30. juuni 2017
Foto:

President kuulutas välja tulumaksuseaduse muudatused, mille järgi on 1. augustist maksuvaba vabatahtlike välislähetuse päevaraha.

Tehniliselt lisati tulumaksuseaduse § 19 lõikesse 3 vaid üks keeruline lause, mille järgi ei maksustata tulumaksuga: „paragrahvi 49 lõikes 41 nimetatud isikule, kes täidab välisriigis §-s 11 nimetatud ühingu antud ülesannet, tehtud väljamakset, mis ei ületa § 13 lõike 3 punktis 1 sätestatud välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära iga välisriigis viibitud päeva kohta.ˮ

Inimkeeli tähendab see, et tulumaksusoodustusega ühingu vabatahtlikule võib määrata maksuvaba päevaraha võrdselt töötajate ja juhtorgani liikmetega, ehk esimesel 15 päeval kuni 50 € ja edasi 32 eurot päevas.

Maksuvaba päevaraha võivad tavamäärades maksta edaspidi vaid tulumaksusoodustusega ühingud, aga nüüd ka inimestele, kel pole töösuhet, vaid ilma tasuta käsundusleping – vabatahtlikule töötajale. Sealjuures ei kohaldu valitsuse töölähetuste määrus ehk alammäärad ja muud tingimused – ainus piirang on maksuvaba ülemmäär, muu on sinu ja vabatahtliku kokkulepe.

Kui maksad käsundus- või töövõtulepinguga inimesele aga ka tasu, ei saa sellisele maksuvaba päevaraha (mõeldud eelkõige toidukuludeks) määrata, küll aga võisid enne ja võid edaspidigi katta tema reisiga seonduvad muud kulud (transport, majutus jmt). Muidu on päevaraha võimalik üksnes töölepinguga inimestele ning juhtorgani liikmeile, samuti kõigile spordivaldkonna lähetatuile ning teatud tingimusil loovisikuile.

Muudatus pakub leevendust eelkõige arengukoostöö ja vabatahtlike vahendamisega tegelevaile organisatsioonidele, aga kindlasti ka teistele, kel rohkem vabatahtlikke ning välissuhtlust (nt üritustel või konverentsidel osalemine). Kes ei kuulu veel tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, võiks seda 1. septembriks taotleda, kui uus maksuvaba võimalus vajalik tundub.

Tegu on EMSLi nelja aasta eest tehtud ettepanekuga, et vabatahtliku kaasamine poleks kallim palgatöötajast, mis leidis lõpuks rahandusministeeriumi toetuse. Juba 2015. aastast saavutasime tulumaksuseaduses muudatuse, mis sätestas vabatahtliku definitsiooni ning nt tema toitlustamise maksuvabastuse. Sedagi aga vaid tulumaksusoodustuse ühendusile.

Kel küsimusi, kirjutab alari@heakodanik.ee.