artikkel

Vabatahtlike päevaraha saab maksuvabaks

laine
Alari Rammo 28. veebruar 2017
Foto: Arengukoostöö Ümarlaud
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, mis vastab me aastatetagusele ettepanekule võimaldada saata lähetusse ka vabatahtlikke. Jõustub ehk juba juulist.

fotol Eesti vabatahtlik Maia Klaassen Kamerunis.

Mure tõstatasid peamiselt arengukoostöö organisatsioonid, kes saadavad eri programmides ja niisama välisriikidesse kümneid inimesi aastas, aga päevaraha võib maksta vaid töölepinguga inimestele ning juhtorgani liikmetele.

Eelnõus pakutud lahendus ei võrdsusta vabatahtliku lähetamist teiste töölähetustega, aga võimaldab tavamäärades maksuvaba päevaraha siiski maksta. Ainus konks jääb, et seda võivad teha vaid tulumaksusoodustusega vabaühendused. Kõigile võimaluse andmist peab ministeerium liiga suureks maksuriskiks. Ikkagi 32-50€ päevas.

EMSL on iseenesest niisuguse kompromissiga rahul – parem ikka, kui mitte midagi. Kel on mõtteid, kirjutab 14. märtsiks alari@heakodanik.ee

Tulumaksuseadusse lisatakse järgnev lause:

1) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) paragrahvi 49 lõikes 41 nimetatud isikule, kes täidab välisriigis §-s 11 nimetatud ühingu antud ülesannet, tehtud väljamakset, mis ei ületa käesoleva lõike punktis 1 sätestatud välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära iga välisriigis viibitud päeva eest.“;

Ja seletuskiri näeb välja selline:

Kehtiva seaduse § 13 lõike 3 kohaselt saab teatud maksuvabasid väljamakseid (näiteks lähetuse päevaraha) maksta vaid töölepinguga töötajatele ning juhtimis- või kontrollorgani liikmetele. Vabatahtlikele see säte ei kohaldu, kuna vabatahtlikud ei tee klassikalises mõttes tööd saades oma tegevuse eest töötasu. Üldjuhul kasutavad vabatahtlikke mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis tegutsevad avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Sageli täidavad vabatahtlikud ülesandeid, mille puhul ei ole põhjendatud kulutuste hüvitamiseks väljamaksete koormamine maksudega, sest need kulutused ei ole ülesannete täitjate jaoks hüved.

Näiteks olukord, kui mittetulundusühingute ja sihtasutuste juures tegevad vabatahtlikud saadetakse rahvusvaheliste programmide raames arengumaadesse ning programmi raames on neile igapäevaste esmavajaduste katmiseks ette nähtud nn. päevaraha ning kehtiva seaduse kohaselt on tegemist maksustatava väljamaksega. Samas on põhjendatud piirata väljamakse tegemine üksnes sellise isiku poolt, kes tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikult, sest vastasel juhul esineb kõrgem maksuvabastuse kuritarvituste oht.

Muudatuse tulemusel on edaspidi võimalik tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikutel teha vabatahtlikele välisriigis tööülesannetega täitmisega seoses teha väljamakseid, mis on samades piirmäärades nagu töötajate lähetuse puhul.

Maksuvabastuse laiendamisel vabatahtlikele saab paralleeli tuua spordi- ja kultuurivaldkondades kehtestatud päevarahadega, mille puhul saab samuti öelda, et sportlase ja spordiorganisatsiooni vahel ei ole töösuhet, kuid sellegipoolest on võimalik sportlasele maksta maksuvaba päevaraha.