Uudised

Vabaühendused ja rahapesu

laine uudised-laine
25. aprill 2022

Alates 15.03.2022 jõustus uus Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse regulatsioon mittetulundusühingute ja sihtasutuste kui kohustatud isikute kohta.

Eelnevalt kehtiva seaduse järgi olid MTÜ-d ja SA-d kohustatud isikuteks juhul, kui nad teevad tehinguid, kus kasutatakse sularaha suuremas vääringus kui 5000 eurot. Nüüd on lisatud nõue, mille kohaselt on MTÜ-d ja SA-d kohustatud isikuteks ka siis, kui klient või tehingus osalev isik või tehing on seotud riigiga või jurisdiktsiooniga, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid, embargo või nendega sarnased meetmed, näiteks Euroopa Liidu või ÜRO poolt (ei olene summa suurusest).

Rohkem infot.

Info sanktsioonide kohta.

Küsi lisa tarvo@heakodanik.ee.