Uudised

Vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoor

laine uudised-laine
26. aprill 2019

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) kuulutab välja vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvooru!

Ootame 10. septembriks arenguhüppe taotlusvooru projekte, mis kasvatavad vabaühenduste juhtide, meeskonna või liikmeskonna tegevusvõimekust ja astuvad suured sammud organisatsioonide tõhusa toimimise suunas oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel. Soovime näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused, kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing keskendub, on tema valik.

Toetusi anname kokku kuni 420 000 eurot ja toetussumma ülemmäär taotluse kohta on 25 000 eurot.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2019 – 31.juuli 2021 ja peab kestma vähemalt 10 kuud, et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi.

Täpsemad tingimused, taotlusvormid ning praktilised abimaterjalid taotluse ettevalmistamiseks leiad: https://kysk.ee/ah19

Lisainfo:
Katriin Pannal, tel 656 0469, e-post: katriin@kysk.ee
Mari-Liis Dolenko, tel 655 6423, e-post: 
mariliis.dolenko@kysk.ee