Uudised

Vabaühenduste Liidus 14. nädalal

laine uudised-laine
1. aprill 2019

Esmaspäev

Helen kõneleb siseministeeriumi ja StratLabi korraldatud Lõimumisakadeemias vaenukõnest ja -kuritegudest Eestis ning avaliku sektori ja vabakonna rollist nendega tegelemisel ja nende ennetamisel
Lauri osaleb samal üritusel paneelis teemal: “Vabatahtlikult võõrast omaks”

Alari aitab KÜSKil rahastustingimusi selgemaks kirjutada.

Teisipäev

Kai osaleb konverentsil: “Eesti majanduse konkurentsivõime ja tuleviku investeeringud”

Lauri osaleb ENTK poolt korraldatud noorte ettevõtlikkuse ja loovuse teemalisel seminaril.

Alari osaleb välispoliitika arengukava 2030 arutelul.

Kolmapäev

Kai ja Alari kohtuvad OECD delegatsiooniga sotsiaalse ettevõtluse teemal.

Reede

Andrei kohtub OECD delegatsiooni esindaja Antonella Noyaga ja teeb temaga Hea Kodaniku ajakirja tarbeks intervjuu.