Uudised

Vabaühenduste Liidus 40. nädalal

laine uudised-laine
3. oktoober 2022

Summary

Tarvo osaleb 05.10. lektorina Tallinna Puuetega Inimeste Koja tasuta koolituspäeval, mille raames käsitletakse puuetega inimeste huvikaitset ja sellealast koostööd KOV tasandil. Osalevad Tallinna linna KOV ametnikud.

Esmaspäev

Tarvo ja Kai osalesid Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua kohtumisel, peateemaks uue AVP tegevuskava tegevused ja Eesti rahvusvahelise AVP juhtiva kaaseesistuja rollis. Lauri on kuni kolmapäevani Centre for European Volunteering’i kongressil Gdanskis.

Kolmapäev

Kai kohtub Siseministeeriumi ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga. Tarvo osaleb lektorina Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimuval koolitusel KOV ametnikele, teemadeks puuetega inimeste huvikaitse ja koostöö KOV tasandil.

Neljapäev

Heleene osaleb Giving Tuesday koosolekul. Lauri koolitab Simple Sessioni vabatahtlikke. Kell 17-19 oleme kogu tiimiga Hea Kodaniku klubis.

Reede

Heleene osaleb Impact Day’l.

Laupäev

Vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi viimane moodul.