Uudised

Vabaühenduste liidus 43. nädalal

laine uudised-laine
24. oktoober 2016

esmaspäev

Aljona osaleb TÜ eetikakeskuse fookusgrupi kohtumisel, kus arutletakse eri sektorite koostöö üle ülikooliga, eriti humanitaar- ja sotsiaalteadustega. EMSLilt oodatakse sisendit vabakonna kohta.

teisipäev

Ivan osaleb Narvas kolmandate riikide kodanike kaasamise teemalisel arutelul, teisteks osalejateks riigi, KOVi ja vabaühenduste esindajad.

Aljona ja Helen on Tartus ESF tegevussuuna „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ korralisel kvartalikohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumi, ENTK, Eesti ANK ja SA Archimedes Noorteagentuuriga.

neljapäev

Aljona osaleb Euroopa uuringu “Struktureeritud dialoog” riikliku töögrupi koosolekul. Käimas on selle viies tsükkel „Kõigile noortele ligipääsu tagamine mitmekülgsesse, ühendatud ja kaasavasse Euroopasse“, mis fokuseerub vähemustele. Uuringut veab Eestis Eesti Noorteühenduste Liit.

reede

Marleen kohtub Maarja-Leen Saarega, et rääkida Rahvaalgatusveebist, ja Silver Pramanniga Rakvere Kolledžist, et arutada koostööd EMSLga.