Uudised

Vabaühenduste Liidus 6. nädalal

laine uudised-laine
4. veebruar 2019

Teisipäev

Vabaühenduste Liitu külastab Norra suursaadik. Lisaks on me nõukogul koosolek.

Kolmapäev

Kai osaleb konverentsil “Tugev omavalitsus = tugev riik?”

Alari osaleb KÜSKi nõukogu koosolekul. Päevakorras tänavuse eelarve kinnitamine ja arutelu uueneva arenguhüppe vooru tingimustest.

Neljapäev

Kai kohtub Rahandusministeeriumi ametnikega ja osaleb Siseministeeriumi uussisserändajate infoäeval.