artikkel

Vabaühenduste Liit hakkab arenguhüppama! 

laine
10. juuni 2024
Foto:

Vabaühenduste Liit taotles KÜSK-ist edukalt arenguhüppetoetust ning juba kogume hoogu projektiga „Liikmeorganisatsioon 2.0“. Tahame väga hästi läbi mõelda liikmete kaasamise ja võrgustike juhtimise, et olla ühingutele võimalikult kasulik, aga ka ise tõhus ja esinduslik organisatsioon. Projekti lõpuks on meil koosloomes sündinud liikmestrateegia, läbi on mõeldud vabaühenduse teekond liidu juurde (liikmeks ja/või võrgustikesse), kaasamis- ja osalemisvõimalused on eesmärgistatud, tõhusalt korraldatud ja hästi juhitud, nii et sellel on (liikmes)ühingu arengule positiivne mõju. 

Suve jooksul paneme muuhulgas kokku n-ö soovinimekirja kõiksugu praktikatest, olgu need parimad, halvimad, tavapärasemad või erilisemad, et siis sügisel neid lähemalt või kaugemalt vaadelda, uurida, järele proovida. Kui sul mõlgub meeles mõni kaasamise ja/või võrgustike juhtimise ja/või liikmete toetamise ja/või koosloome praktika, millega kindlasti tutvuma peaksime, anna oma soovitusest märku Heleenele heleene@heakodanik.ee

Sügistalvel katsetame neid erinevaid kaasamis-, arengu- ja osaluspraktikaid oma liikmete ja võrgustike peal, et koguda nii sisulist kui praktilist tagasisidet. Ja niimoodi sõnastame liidu enda (liikme)tööks olulisi protsesse ja põhimõtteid, millest edaspidi liikme- ja võrgustikutööd tehes lähtuda. Näiteks plaanime välja valida 1-3 tegevust, millega edaspidi ühingute kaasamisel püsivalt jätkata ja mida hea eeskujuna jagada ka teiste liikmesorganisatsioonidega. Aga tahame välja töötada ka uue liikmetagasiside formaadi, mida kasutada senise liikmeküsitluse asemel. Ikka et töö saaks (veelgi) tummisem, mõjusam, ühinguid toetavam. 

Loodame koos paljude (väga paljude) ühingutega teha väga (väga) pika arenguhüppe!