artikkel

Vabaühenduste Liit otsib juhatajat

laine
4. september 2023
Foto:

Kui omad juhtimiskogemust, Su kirg on vabakonna arengu toetamine ja soovid panustada ühiskonna arengusse, siis võid olla just Sina see, keda me otsime.

Vabaühenduste Liidu juhi töö on viia ellu meie missiooni: aidata areneda kodanikuaktiivsust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.

Selleks on vaja:

 • olla eestkõneleja avalikes aruteludes kodanikuühiskonna teemadel;
 • koondada vabakonna seisukohti ja kaitsta nende huve poliitikakujundamises;
 • juhtida meeskonda, plaanida koos arengusuundi ja koordineerida strateegia elluviimiseks vajalikke tegevusi;
 • tagada tegevuste rahastamine;
 • tuua Eestisse infot muu maailma headest praktikatest ja levitada maailmas Eesti omi.

Sa võiksid juhatajaks sobida, kui:

 • jagad kodanikuühiskonnale omaseid väärtusi ja tunned huvi vabaühenduste vastu, oled mõnes tegevuses kaasa teinud;
 • oled algatusvõimeline ja hea eestvedaja;
 • mõistad ühiskonna ja riigi toimimist ning kodanikualgatuse ja vabaühenduste rolli selles;
 • oled tulemuslikult juhtinud organisatsiooni, meeskonda või mitut samaaegset projekti;
 • oled väga hea suhtlemis- ja esinemisoskusega ning oskad oma mõtteid selgelt edasi anda nii sõnas kui kirjas;
 • omad haridust, mis toetab kodanikuühiskonna mõtestamist;
 • valdad suurepäraselt eesti ja inglise keelt, paha ei tee ka vene keele oskus.

Tööga tulevad kaasa:

 • võimekas ja vahva tiim;
 • toetav ja kogemustega nõukogu;
 • alustades palgatase 2500 eurot (bruto), võimalus seda ise kujundada;
 • maksuvaba piirmäära ulatuses tervise- ja spordikulude kompensatsioon;
 • kontor ja mõnus töökeskkond Telliskivis;
 • paindlikkus ja võimalus ise oma töö aega ja kohta seada.

Kandideerimiseks palume saata 25. septembriks 2023 aadressile juhataja@heakodanik.ee:

 • elulookirjeldus koos kahe soovitaja nime ja kontaktidega;
 • motivatsioonikiri (1 lk) koos ülevaatega Sinu senistest võitudest ja kaotustest ning sellest, mida õpitust Vabaühenduste Liidu juhtimisse kaasa võtad.

Rohkem infot organisatsiooni ja vabakonna tegevuse kohta saad veebilehelt www.heakodanik.ee ning konkursi kohta e-posti aadressilt juhataja@heakodanik.ee.

Vabaühenduste Liit on avalikes huvides tegutsevate ühingute katusorganisatsioon, mis töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad koostöö ja osaluse kaudu muutusi juhtida. Vaata ka meie põhikirjaliikmeskonda, kes moodustavad mittetulundusühingu kõrgeima organi, strateegiat ning aastaaruandeid.