artikkel

Vabaühenduste liit tunnustab kodanikuühiskonna aasta tegijaid 2017

laine
18. jaanuar 2018
Foto:
Täna tunnustab vabaühenduste liit EMSL kodanikuühiskonna aasta tegijaid. Aasta vabaühendusena pärjatakse puuetega lastega tegelev MTÜ Eriline Maailm, aasta missiooniinimese tiitel antakse üle avatud mõtteviisi edendajatele Silver Tamburile ja Rainer Sternfeldile.

Kodanikuühiskonna aasta tegijad on…

Aasta vabaühendus: MTÜ Eriline Maailm

Eriline Maailm on puuetega lapsi kasvatavaid peresid toetav mittetulundusühing. Tegutsemise algusest 2014. aastal on kaasatud oma töösse üle 300 pere. Ühenduse eesmärgiks on erivajadustega lapsi kasvatavatele peredele info andmine ja psühholoogilise abi osutamine, riikliku õppekavaga erakooli loomine erivajadustega laste jaoks, ühiskondliku suhtumise muutmine erivajadustega inimestesse ja nende elukvaliteedi tõstmine. Julia Stepanova juhitud vabaühendus kaasab peamiselt venekeelseid elanikke, aga teeb palju koostööd ka eestikeelsetega.

Aasta vabaühendust toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 5000 euroga.

Aasta missiooniinimesed: Silver Tambur, Rainer Sternfeld

Mõlemad väärivad tunnustust oma tegevuse eest Eesti avatumaks ja seest ning väljapoole suuremaks muutmisel.

Silver Tambur on veebiajakirja estonianworld.com asutaja ning ingliskeelse üritustesarja Estonishing Evenings eestvedaja. Tema algatusel on tutvustatud paljudele välismaalastele Eestit ja soodustatud sõbraliku ning avatud mõtteviisi tekkimist.

Rainer Sternfeld on Silicon Valleys resideeruv Eesti ettevõtja, kelle omaalgatuslik podcast “Globaalsed eestlased” loob mälupilti Eesti mõtlejatest üle maailma. Vabariigi sünnipäevale pühendatud sarjas mõtestab ta koos palju riigipiire ületavate eestlastega meie kohta ja käekäiku vabas maailmas, et ennast avada ja üksteiselt õppida.

Aasta hääl: Annika Laats

Annika Laats on Harju-Risti koguduse õpetaja, kes on silma paistnud hoolivuse, võrdse kohtlemise ja mitmekesisuse kirgliku toetamisega. Lisaks on ta panustanud oma aega ja energiat muuhulgas Diakooniahaiglas, Vaikuse laste rahupaiga loomisel ning pagulaspere lõimimisel Harju-Risti kogukonnas.

Aasta innustaja: Superheroes liidriprogramm

Teist hooaega tegutsev programm Superheroes õpetab 13-17 aastastele tüdrukutele liidri- ja juhtimisoskusi. “Ma tahan. Ma saan. Ma teen ära”, ütleb programmi moto ja töötatakse selle nimel, et avada tüdrukutes peituv maailmamuutja potentsiaal. Nelja kuu jooksul on intensiivsesse programmi kaasatud tüdrukud erinevaist Eesti paigust ja eri keelt kõnelevatest kodudest. Tulevasi superkangelasi inspireerivad Eva-Kristiina Ponomarjovi eestvedamisel naised, kes on oma tarkuse, võimekuse ja/või juhtimisoskuste poolest eeskujuks ning mentoritena on kaasatud hulgaliselt vabatahtlikke professionaale.

Aasta algatus: Tagasi Kooli e-külalistunnid

Tagasi Kooli kingib Eestile sel õppeaastal 100 e-külalistundi. Kingituse sihiks on innustada kooliõpilasi mõtestama Eesti ühiskonnas toimuvat, unistama ja andma ideid Eesti elu paremaks loomisel. E-külalistundide korraldusse kaasati kooliõpilased, kes pakkusid välja teemad, millest nad külalisõpetajatelt kuulda sooviksid. Formaat võimaldab tänu tehnoloogilistele lahendustele igal koolil osaleda kõigi saja külalisõpetaja tunnis ning loob võimaluse arutleda olulistel teemadel üheaegselt kõikjal Eestis. Tänu sellele on juba jõutud väga paljudesse koolidesse, kuhu külalisõpetajad muidu ei jõuaks.

Aasta ettevõte: Rimi Eesti Food AS

Rimi Eesti on aastaid silma paistnud vastutustundliku ettevõttena, kes edendab tervislikke ja säästvaid eluviise, on küsimuseks siis tasakaalus toitumine, pakendid, taastuvenergia või kodumaine talutoit. Eriliselt on Rimi silma paistnud osalise töövõimega personali kaasamisega ning oma teenindajate ja klientide harimisega alkoholi ostmise ja tarbimise teemadel nii täiskasvanute kui iseäranis noorte seas.

Kandidaate aasta tegijateks sai esitada igaüks, võitjad valis välja vabaühenduste liit EMSL. Vabaühenduste liit on kodanikuühiskonna silmapaistvamaid tegijaid tunnustanud aastast 1996. Varasemate aastate tegijad leiab siit.

Lisainfo:

Andrei Liimets
kommunikatsioonijuht
vabaühenduste liit EMSL
andrei@heakodanik.ee
+372 5666 5142