artikkel

Vabaühenduste valimiskompassid

laine
20. veebruar 2023
Foto:

Mitmed vabaühendused on erakondade programme oma valdkonna vaatenurgast analüüsinud ja tulemused ritta seadnud. Tegime ülevaate praeguseks avaldatud analüüsidest.

Analüüsiga tutvumiseks vajuta pealkirjale. Kui mõni analüüs on puudu, siis saada link aadressile info@heakodanik ja täiendame nimekirja.

Inimõigused

Eesti Inimõiguste Keskuse eksperdid on teinud ülevaate valimisprogrammide lubadusest, mis võivad elluviimise korral edendada või halvendada inimõiguste olukorda Eestis. Inimõiguste mõttes on sisukaimad programmid Eesti200 ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal.

Inimõigused ja sooline võrdsus

Feministeerium võttis programmid vaatluse alla viie teema lõikes: nõusolekuseadus, abieluvõrdsus, võrdse kohtlemise seadus, vaenukõne regulatsioon ja sooline võrdsus. Kõige paremad hinnangud pälvisid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Rohelised ja Eesti200.

LGBT+

Eesti LGBT Ühing vaatles programmides teemasid, mis on LGBT+ inimestele olulised: vaenu reguleerimine, abieluvõrdsus, kooseluseadus, võrdne kohtlemine ja soo tunnustamine. Kõrgemad hinnangud said Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Rohelised ja Eesti200.

Vaimne tervis

Vaimse tervise analüüsis on peaasi.ee ja VATEK eraldi välja toonud ennetuse, esmatasandi abi, psühhiaatrilise abi, vägivalla ennetuse ja teemakohaste lisapunktidega seotud ettepanekud. Kõige terviklikumad programmid vaimse tervise kriisi leevendamiseks on koostanud Reformierakond ja Eesti 200.

Laste heaolu

Lastekaitse Liit edastas eelmise aasta lõpus erakondadele ettepanekud seitsmel erineval teemal, mis lapse heaolu puudutavad, ja analüüsis nüüd, mis neist programmidesse jõudis. Kõige rohkem teemasid on programmi lisanud Keskerakond, järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Rohelised ja Eesti200.

Rohekompass

Arengukoostöö Ümarlaua tellimusel ja Eesti Rohelise Liikumise eestvedamisel ning koostöös Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja kliimavõrgustikuga küsiti erakondadelt 10 küsimust olulisemate energia- ja kliimapoliitika teemade kohta. Kokkuvõttes said kõige rohkem punkte Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Rohelised ja Eesti200.

Loomade õigused ja heaolu

Kuna loomadega seotud teemad enamasti erakondade programmidesse ei jõua, siis saatis Loomus kandidaatidele viiest küsimusest koosneva küsimustiku ja tegi vastustest kokkuvõtte. Pingerea tipus on Rohelised, tihedalt kannul Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti200 ja Keskerakond.