Uudised

Vabaühendustes 37. nädalal

laine uudised-laine
12. september 2022

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

VATEK on viinud läbi rahuloluküsitluse oma liikmete hulgas ja jagab küsimustiku koostamise kogemusi ka teiste vabaühendustega.

Vabaühendused kutsuvad üritustele:

Vaata lisa infokirjadest:

Eesti NATO Ühing

Vaimse tervise ja heaolu uudiskiri

Hooandja

Eesti Inimõiguste Keskus

Tartu Ärinõuandla