Uudised

Vabaühendustes 42. nädalal

laine uudised-laine
17. oktoober 2022

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

Hea Kodaniku klubi “Kuidas leida ja juhtida raha?” salvestust saab vaadata siin, lühikest kirjalikku kokkuvõtet lugeda siin

Eesti täidab aasta jooksul avatud valitsemise partnerluse juhtiva kaaseesistuja ülesandeid. 

Vabamu ootab lugusid ja mälestusi e-riigi algusaegadest.

Vaata lisa infokirjadest:

Eesti Koostöö Kogu

Lastekaitse Liit

Hooandja

Eesti Inimõiguste Keskus

Avatud Eesti Fond