Uudised

Vabaühendustes 43. nädalal

laine uudised-laine
24. oktoober 2022

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

Tuleviku Tegijad kutsuvad kõiki vabaühendusi osalema töövarjunädalal 14.-18. novembril.

Aktiivsete Kodanike Fondi väikeprojektide taotlusvooru infopäevadele saab egistreerida siin.

20. oktoobril täitus Rahvaalgatus.ee leheküljel 400 000 allkirja.

Vaata lisa infokirjadest:

VATEK

Hooandja

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Avatud Eesti Fond

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis

Saare maakonna ettevõtlusuudised