Uudised

Vabaühendustes 50. nädalal

laine uudised-laine
13. detsember 2021

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

Stardib Sotsiaalse innovatsiooni labori kasvukiirendi Katapult. Kandideerimine 4. jaanuarini.

Korruptsioonivastase teo tunnustuse pälvisid jalgpallis toimunud väärkäitumise avalikustajad.

Eesti Muinsuskaitse Selts tunnustas Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinnaga Tõnu Veldret.

Eesti inimõiguste olukord on läinud halvemaks, tõdetakse värskes aruandes.

Loomus kutsub veetma jõuluaega loomasõbralikult.

Jõuluime: kõik Nähtamatutele Loomadele tehtud püsiannetused kahekordistatakse detsembri vältel.

Oled ettevõtja, kes loob positiivset mõju ühiskonda? Sooviksid kaasa rääkida oma ettevõtte tuleviku mõjutavate sotsiaalsete ettevõtete poliitikas, investeeringutes ja strateegias? Osale sotsiaalse ettevõtluse kohta läbi viidavas uuringus.

Vaata lisa infokirjadest:

Arengukoostöö Ümarlaud

Eesti Inimõiguste Keskus

Eesti Noorteühenduste Liit

Feministeerium

Hooandja

Loomus

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Kesk-Läänemere programm