Uudised

Vabaühendustes 50. nädalal

laine uudised-laine
12. detsember 2022

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

8. detsembril toimus Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas toetada noorte vaimset tervist?“ arutelu.

Eesti EL välispiiri programmi saab 2. veebruarini 2023 esitada projektitaotlusi, mis panustavad keskkonnakaitsesse ja piirkondliku hea valitsemistava toetamisse.

Siseministeerium avas konkursi strateegilise partneri leidmiseks kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamise suunal.

Tööpakkumised
Kiusamisvaba Kool otsib kommunikatsioonijuhti.
Arvamusfestival otsib programmijuhti.
Võrumaa Arenduskeskus otsib vabaühenduste konsultanti.
Kandideerida saab KÜSKi nõukogu liikmeks.

Koolitused ja üritused
13.12 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse infopäev (Rahapesu Andmebüroo)
13.12 Põhjamaade ärieetikauuringu Nordic Business Ethics Survey 2022 esitlus 
19.12 „Euroopa horisondi” valdkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” taotlusvoorude seminar (Eesti Teadusagentuur)
21.12 Клуб хорошего гражданина “Социальная связанность: мыслим вне шаблона” (Vabaühenduste Liit)
16.01 OECD esimese kodanikuruumi olukorda tutvustava raporti esitlus
Vaimse tervise esmaabi koolitused (Peaasi)

Vaata lisa infokirjadest:

VATEK

Eesti NATO Ühing

Varjupaikade MTÜ

Eesti Koostöö Kogu

Eesti Inimõiguste Keskus

Hooandja

Avatud Eesti Fond