artikkel

Valimiste valvurite I kokkuvõte 

laine
10. veebruar 2023
Foto:

Valimiste valvurid alustasid tööd ning on juba rohkem kui nädala jooksul jälginud valimisvõitluse vastavust hea valimistavaga. Hea valimistava on koostatud selleks, et tugevdada demokraatiat, tagada valimiskampaaniates ausa mängu põhimõtete järgimine ja austav suhtumine valijasse.

Hea valimistava valvuritena panustavad sel aastal Andrus Karnau, Anna Karolin, Helen Tammemäe, Anna-Kaisa Oidermaa, Tõnis Saarts, Meelis Oidsalu, Steven-Hristo Evestus, Kaarel Taimla ja Siim Espenberg. Igal nädalal toovad valvurid välja rikkumiste edetabeli, et teavitada avalikkust hea tava rikkumisest, samuti aitavad nad tähelepanu pöörata headele kampaaniategevuse näidetele.

Esimesel nädalal jäi valvuritele muuhulgas silma ministrite tihedad sõidud oma valimisringkondadesse, EKRE ja Reformierakonna omavaheline vastandumine ning peibutuspartide kasutamine.

1. koht: Uued uudised

Valimiskampaania peaks keskenduma sisulistele küsimustele ning vältida tuleb kontrollimata fakte või valeinfo teadlikku levitamist. Just sellega paistis silma rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal Uued uudised, kus kajastati, et Eesti 200 ridades kandideeriv Johanna-Maria Lehtme teenib MTÜ Slava Ukraini tegevjuhina kopsakaid summasid.

“Ei ole selge, kas “uudist” koostades saadi aru, et tegemist polnud täpse infoga. Ent ka pärast ümber lükkamist on uudis endiselt portaalis ilma parandusteta üleval. Tegemist on teadliku valeinfo levitamisega, mis võib kahjuks inimestele pikalt meelde jääda. Aus mäng on demokraatia puhul oluline,” kommenteeris valimiste valvur Anna Karolin.

“Teisalt võikski vastutusrikast ja olulist tööd tegev inimene saada mainitud palka, nii et peab lootma, et see uudis hoopis tõele hakkab vastama. Kui tegu ei olnud teadliku valeinfo levitamisega, siis on see midagi, mida kõrva taha panna, et jälgida automaatseid reaktsioone enam ning enne korra mõelda, kui jagamise nuppu klikkida. (Poliit)vastase puhul võib tunduda usutavam, et ta on mõne sigadusega hakkama saanud ja mõne enda pundi kolleegi puhul jällegi tunduda, et mingil juhul ei saa ta milleski eksida. Seda tendentsi oleks põhjust kampaanias jälgida, et vältida teadmatusest valeinfo levitamist,” lisas valimiste valvurite hulka kuuluv Anna-Kaisa Oidermaa.

2. koht: ministrite tihedad visiidid oma valimisringkonda

Võimalike avalike vahendite kasutamises valimiskampaanias paistsid silma nii kultuuriminister Piret Hartman (SDE) oma tihedate visiitidega Ida-Virumaale kui tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE) käikudega Pärnumaale.

“Mõlemad juhtumid osutavad probleemile, et ministrid pole rõhku pannud ministeeriumi väliskommunikatsioonile selles osas, mis puudutab avaliku ja erahuvi lahushoidmist. Mõlemas käsitluses jääb õhku hulk küsimusi, mida on kerge tõlgendada ministrite kahjuks,” hindas Steven-Hristo Evestus.

“Kõik teavad ja näevad, mis toimub, aga justkui muretsetakse nüüd regiooni heaolu pärast. Riigikogu liikmele juba rakenduvad kõrgemad standardid, mida veel öelda ministrite kohta,” täiendas Kaarel Taimla.

3. koht: peibutuspardid

Kandidaadid peaksid avalikult teatama, kas nad asuvad valituks osutumise korral esinduskogusse või mitte. Eesti Päevaleht tuvastas 16 kandidaadi valmisolekut riigikokku minema. Ebalevalt vastasid lausa 10 kandidaati.

“See on mõistetav poliitikute seisukohast, muidugi tahaks kooki alles hoida ja samas ka ära süüa. Valijate suhtes on see aga päris lugupidamatu. Sest kas nad justkui valivad endale esindajaid siiski Riigikokku, mitte ei avalda tunnustust endale sümpaatsetele munitsipaalpoliitikutele?” sõnas Anna-Kaisa Oidermaa.

“Igipõline küsimus, tasub tunnustada ausalt vastavaid poliitikuid ja soovitada ka teistel selge seisukoht kujundada enne valimistel kandideerimist,” lisas Siim Espenberg.

4. koht: Eesti Pensionäride Ühenduste Liit

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit oli üks organisatsioone, kellele jagati katuserahasid, mis on näide avaliku raha suunamisest. Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli loengust “Kas ajakirjandus kajastab ainult tõtt?” on näha, et enne valimisi esinevad ainult ühe erakonna kandidaadid.

“See on hea näide katuserahade temaatikast ja sellest, kuidas katuserahasid suunatakse isiklikest huvidest lähtuvalt või oodatakse nende eest vastuteenete sooritamist. Oluline polegi kokkulepe, vaid kuidas see paistab keskmise arusaamisvõimega kõrvalseisjale,” kommenteeris Steven-Hristo Evestus

5. Urmas Reitelmann

Urmas Reitelmanni (EKRE) postitus Facebookis enne “Esimese Stuudio” väitlust Kaja Kallase (Reform) ja Martin Helme (EKRE) vahel “Blondeeritud psühhopaadil saab olema raske õhtu, tal ei ole vähimatki lootust saatest võitjana väljuda. Jään mõnuga ootele.” Valimiskampaania peaks keskenduma sisulistele küsimustele, mitte solvama vastaskandidaate. 

“Isiklikud ja kandidaatide tervist, välimust kommenteerivad rünnakud ei tee debatti sisukamaks, pigem tõukavad enamikku inimesi poliitikast kaugemale,” sõnas Anna Karolin

Positiivsed näited 

Valvurid pöörasid tähelepanu ka positiivsetele näidetele – kampaania tegevustele, mis on sisulised ning erinevaid osapooli võrdselt kaasavad. Heade näidetena saab välja tuua Liisa Pakosta (Eesti 200) Facebooki postituse ja Ilmar Raagi (Parempoolsed) postituse, kus astutakse konkurentide kaitseks välja.

“Mõlema puhul tunnustust vääriv käitumine. Vahel on raske ilma teise osapoole suhtes isiklikuks minemata ja konflikti eskaleerimata ennast kaitsta, eriti sotsiaalmeedia kontekstis. Seetõttu – kui soovime, et meie keskkond, sh sotsmeedia, oleks turvalisem paik, siis on eriti kasulik kaaslaste eest välja astuda. Kummutada laimu, vahele astuda kiusamisele. Ekstra vahva, et tegu ei olnud enda erakonnakaaslastega,” kommenteeris Anna-Kaisa Oidermaa.

Samuti tunnustavad valimiste valvurid Mihhail Kõlvartit (Keskerakond), Urmas Klaasi (Reformierakond) ja Hendrik Agurit (Isamaa), kes annavad selge sõnumi selle kohta, et valituks osutudes nad riigikokku ei lähe. “Valimiste valvurina ütlen linnapeadele: respect, et te otse ütlete! Valijatel on hea saada selget infot,” tunnustas Anna Karolin.

Kõik on oodatud teada andma oma tähelepanekutest, nii hea valimistava rikkumistest kui ka silmatorkavalt heast järgimisest, aadressil valimistava@heakodanik.ee.

*Edetabel ilmus Eesti Päevalehes 3. veebruaril 2023.*